logo tflogo uns

Студијски програм: Фармацеутско инжењерство

Студијски програм Фармацеутско инжењерство обезбеђује образовање студената са јасном, и у привреди препознатљивом професијом и занимањем, односно образују се инжењери који поседују друштвено оправдане и корисне компетенције у европским и светским оквирима. У оквиру студијског програма Фармацеутско инжењерство образују се и оспособљавају стручњаци способни да, самостално или у тиму, организују и воде процесе производње у фармацеутској индустрији, контролишу сировине, међупроизводе, финалне производе, усавршавају и оптимизују постојеће и развијају нове технологије и поступке. Инжењери се оспособљавају да решавају теоријске и практичне проблеме у области технолошког инжењерства, пројектују фармацеутску производњу, воде оригинална и научно релевантна истраживања и развој нових технологија и поступака у области фармацеутског инжењерства, који доприносе развоју фармацеутских производа. Развијају се способности неопходне за анализу и синтезу процеса фармацеутске производње, за анализу интеракције фармацеутских процеса и околине у циљу њене заштите, као и способности за саопштавање и излагање својих резултата рада стручној и широј јавности.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. М13О1 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира два предмета од понуђених шест.
  М1ФИ1 Хемија и технологија дијететских суплемената   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ФИ2 Технологија фармаколошки активних супстанци биљног и анималног порекла   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ФИ3 Препарати активне козметике-козмецеутици   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ФИ4 Одабрана поглавља биотехнолошке производње лекова   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ФИ5 Примена ензима у фармацеутској индустрији   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ФИ6 Антиоксиданти у фармацеутској и козметичкој индустрији   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
4. М1ФИСИР Студијски истраживачки рад 1 О - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 2 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђених три.
  М2ФИ1 Заштита околине у фармацеутској индустрији   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2ФИ2 Фармацеутски амбалажни материјали   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2ФИ3 Микрокапсулирани системи   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
6. М2ФИСП Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
7. М2ФИМР Израда и одбрана мастер рада 2 О - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
  Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9      
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ