logo tflogo uns

Регистар студентских организација

За потребе праћења рада студентских удружења која имају статус студентских организација и вођења статистике о њиховом раду Технолошки факултет Нови Сад води Регистар студентских организација у складу са Законом о студентском организовању ("Сл. гласник РС", број 76/21).

Статус студентске организације стиче се доношењем Решења о стицању статуса студентске организације и уписом у Регистар студентских организација који води Технолошки факултет Нови Сад, на основу позитивног мишљења Комисије за регистрацију студентских организација, све у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева.

Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом и општим актима Универзитета у Новом Саду и Технолошког факултета Нови Сад.

Захтев за упис у регистар и стицање статуса студентске организације подноси се на Обрасцу 1, који чини саставни део Правилника о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација од 28.02.2022. године, са потребним доказима. Захтев се може поднети предајом на писарници Технолошког факултета Нови Сад.

Сходно наведеном, обавештавају се сва удружења, која испуњавају законске услове, о обавези да се региструју као студентске организације на Технолошком факултету Нови Сад, у складу са Законом.

Регистар студентских организација

Редни 
број 
Назив
студентске
организације 
Скраћени назив 
студентске
организације 
Седиште  Област деловања  Правни
заступник 
Статут
студентске
организације
1. Студентска унија
Технолошког  факултета
СУТФ

Нови Сад,
Булевар цара Лазара број 1.

 
  • побољшање квалитета студија и положаја студената у друштву,
  • побољшање студентског стандарда, повећавање информисаности студената,
  • успостављање комуникације и сарадње са Факултетима у земљи и иностранству,
  • сарадња са управом Факултета и другим студентским организацијама
  • објављивање билтена или часописа о стању на Факултету и активностима СУТФ-а, у складу са Законом 
  • примање у чланство организације са истим циљем
  • ступање у чланство са организацијама
  • организовање семинара, трибина и предавања
  • реализација пројеката од значаја за студенте и квалитет студија
Ања Таушан,
студент четврте године,
електронска пошта:  
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
опширније