logo tflogo uns

Хемијско-процесно инжењерство

Хемијско-процесно инжењерство у својој дугогодишњој традицији има инжењерски приступ решавању проблема и заснива се на класичним курсевима препознатљивим у свету. Применом физичко-хемијских метода на савременој опреми дефинишу се процесни параметри, а анализом резултата дефинишу се процесни параметри и њихове интеракције у циљу унапређења технолошких поступака. На овом студијском подручју успешно се оспособљавају кадрови за самостално моделовање, пројектовање и оптимизацију технолошких процеса и уређаја употребом специјализованих математичко-инжењерских програма. Настава се темељи на концепту мноштва теоријског знања, лабораторијских и погонских вежби, а у циљу развијања креативних способности студената што им омогућава успешан рад у индустрији, институтима, научним и образовним установама.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаСТипСтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. O1ЗО1 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. O1ЗО2 Инжењерска физика 1 АО О 3 2 3 - 6 Преузми ПДФ
3. O1ЗО3 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 1 1 АО ИЗ 1 0 0 - 3  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ1 Енглески језик - основни ниво 1   ИЗ           Преузми ПДФ
  О1ЗИ2 Енглески језик - виши ниво 1   ИЗ           Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 1 АО ИЗ 2 2 0 - 4  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ3 Рачунање у хемији 1   ИЗ           Преузми ПДФ
  О1ЗИ4 Хемијски лабораторијски практикум 1   ИЗ           Преузми ПДФ
6. O2ЗО1 Математика 2 2 АО О 4 4 0 - 9 Преузми ПДФ
7. O2ЗО2 Органска хемија 2 ТМ О 4 0 3 - 9 Преузми ПДФ
8. O2ЗО3 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
9. Предмет изборног блока 3 2 ТМ ИЗ 2 0 2 - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О2ЗИ1 Основи инжењерства 2   ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
  О2ЗИ2 Елементи машинства 2   ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 52   60  
ДРУГА ГОДИНА
                       
  Укупно часова активне наставе на години студија = 50   60  
ТРЕЋА ГОДИНА
                       
  Укупно часова активне наставе на години студија = 54   60  
ЧЕТВРТА ГОДИНА
                       
  Укупно часова активне наставе на години студија = 43   60  
  Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 199      
Укупно ЕСПБ бодова 240  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ