logo tflogo uns

Хемијско-процесно инжењерство

Хемијско-процесно инжењерство у својој дугогодишњој традицији има инжењерски приступ решавању проблема и заснива се на класичним курсевима препознатљивим у свету. Применом физичко-хемијских метода на савременој опреми дефинишу се процесни параметри, а анализом резултата дефинишу се процесни параметри и њихове интеракције у циљу унапређења технолошких поступака. На овом студијском подручју успешно се оспособљавају кадрови за самостално моделовање, пројектовање и оптимизацију технолошких процеса и уређаја употребом специјализованих математичко-инжењерских програма. Настава се темељи на концепту мноштва теоријског знања, лабораторијских и погонских вежби, а у циљу развијања креативних способности студената што им омогућава успешан рад у индустрији, институтима, научним и образовним установама.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаСТипСтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. O1ЗO1 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. O1ЗO2 Инжењерска физика 1 АО О 3 2 - - 6 Преузми ПДФ
3. O1ЗO3 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 1 1 АО ИЗ         3  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ1 Енглески језик - основни ниво 1   ИЗ 1 0     Преузми ПДФ
  О1ЗИ2 Енглески језик - виши ниво 1   ИЗ 1 0 2     Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 1 АО ИЗ       - 4  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ3 Рачунање у хемији 1   ИЗ 2 2 0     Преузми ПДФ
  О1ЗИ4 Хемијски лабораторијски практикум 1   ИЗ 2 0 2     Преузми ПДФ
6. O2ЗO1 Математика 2 2 АО О 4 4 0 - 9 Преузми ПДФ
7. O2ЗO2 Органска хемија 2 ТМ О 4 0 3 - 9 Преузми ПДФ
8. O2ЗO3 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
9. Предмет изборног блока 3 2 ТМ ИЗ       - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О2ЗИ1 Основи инжењерства 2   ИЗ 2 0 2 -   Преузми ПДФ
  О2ЗИ2 Елементи машинства 2   ИЗ 2 2 0 -   Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 52   60  
ДРУГА ГОДИНА
10. О3ЗО1 Техничка термодинамика 3 ТМ О 4 3 0 - 8 Преузми ПДФ
11. O3ЗO2 Физичка хемија 3 ТМ О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
12. O3ЗO3 Примена рачунара 3 СА О 2 0 4 - 7 Преузми ПДФ
13. О3ХИО1 Механика флуида 3 НС  О  3 3 0 - 7 Преузми ПДФ
14. О4ЗО1 Технолошке операције 1 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
15. О4ХИО1 Пренос топлоте и масе НС О 3 3 0 - 7 Преузми ПДФ
16. О4ХПИО1 Процесна мерна техника НС О 3 3 0 - 7 Преузми ПДФ
17. Предмет изборног блока 4 4 ТМ ИЗ 3 0 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О4НПИО1 Катализа и каталитички процеси 4   ИЗ 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
  О4ХПИИ1 Заштита околине у хемијској индустрији 4   ИЗ 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 51   60  
ТРЕЋА ГОДИНА
18. О5ЗО1 Технолошке операције 2 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
19. О5ХИО1 Хемијска термодинамика 5 НС О 3 3 0 - 8 Преузми ПДФ
20. О5ХПИО1 Хемијски реактори 1 5 НС О 3 3 0 - 7 Преузми ПДФ
21. О5ХПИО2 Основи управљања технолошким процесима 5 НС О 3 3 0 - 8 Преузми ПДФ
22. О6ХИО1 Хемијско инжењерски прорачуни 6 НС О 3 0 2 Преузми ПДФ
23. О6ХПИО1 Хемијски реактори 2 6 СА О 3 3 0 - 8 Преузми ПДФ
24. О6ХПИО2 Пројектовање уређаја хемијске индустрије 1 6 СА О 3 1 2 - 8 Преузми ПДФ
25. Предмет изборног блока 5 6 СА ИЗ 3 0 3 - 8  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О6ХПИИ1 Мешање у процесној индустрији 6 СА ИЗ 3 0 3   8 Преузми ПДФ
  О6ХПИИ2 Сушење у процесној индустрији 6 СА ИЗ 3 0 3   8 Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 47   60  
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26.  О7ХПИО1 Математичке методе у хемијском инжењерству 7 НС О 2 0 2 - 5 Преузми ПДФ
27.  О7ХПИО2 Пројектовање технолошких процеса 7 СА О 3 0 3 - 6 Преузми ПДФ
28.  О7ХПИО3 Пројектовање уређаја хемијске индустрије 2 7 СА О 3 0 4 - 7 Преузми ПДФ
29. Предмет изборног блока 6 7 СА ИЗ 3 3 0 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О7ХПИИ1 Технологија чврстог отпада и опасног отпада 7 СА ИЗ           Преузми ПДФ
  О7ПБО1 Технологија отпадних вода 7 СА ИЗ           Преузми ПДФ
30. Предмет изборног блока 7 7 СА ИЗ 3 3 0 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О5БО1

Биопроцесно инжењерство

7 НС             Преузми ПДФ
  О7БИО1 Биосепарационо инжењерство 7 СА             Преузми ПДФ
31. О8ХИО1 Одрживи развој и индустријски системи 8 НС О 3 0 2   5 Преузми ПДФ
32. О8ХИО2 Примена софтвера у инжењерству 8 СА О 3 0 2   5 Преузми ПДФ
33. Предмет изборног блока 8 8 СА ИЗ 2 1 0 - 3  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О8ЗИ1 Менаџмент индустријске производње 8 СА ИЗ           Преузми ПДФ
  О8ЗИ2 Мали производни системи 8 СА ИЗ           Преузми ПДФ
34. О8ХИСП Стручна пракса 8   О       - 2 Преузми ПДФ
35. О8ХИДР Израда и одбрана дипломског рада 8   О       - 15 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 41   60  
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 191      
Укупно ЕСПБ бодова 240  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ