logo tflogo uns

Јавне набавке за 2020 годину

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – РЕДОВАН СЕРВИС И СИТНЕ ПОПРАВКЕ НА МИКРОСКОПИМА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: JНMВ 73/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – ПОПРАВКА РЕФРАКТОМЕТРА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: JНMВ 74/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – УСЛУГА ШТАМПЕ УЏБЕНИКА ''АЛТЕРНАТИВНА ГОРИВА''
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 72/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – РЕДОВАН СЕРВИС ТЕХНИЧКЕ ВАГЕ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 70/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКИХ СТОЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ КАТЕДРЕ ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ И ФАРМАЦЕУТСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 69/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКИХ СТОЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ КАТЕДРЕ ЗА ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 68/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - ЕНЗИМИ И ЕНЗИМСКИ КИТОВИ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПЕК 66/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора партија 1
Одлука о обустави поступка партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о обустави поступка партија 2

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA – ПРОЈЕКТОР
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ – ОППР 67/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA – ЛАП-ТОП РАЧУНАРИ И ШТАМПАЧ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ – ОПРШ 64/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - LC КОЛОНА С18 (2) - за потребе Пројекта Фонда за иновациону делатност
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ – ОПЛЦ2 58/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - СТАНДАРДИ КАРОТЕНА - за потребе Пројекта Фонда за иновациону делатност
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПСК 59/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КЕРТРИЏ СА СМОЛОМ ЗА ДЕЈОНИЗАЦИЈУ ВОДЕ ЗА ДЕСТИЛАЦИОНУ ЈЕДИНИЦУ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПКС 65/20,
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA -  АНАЛИЗАТОР ГАСОВА 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПАГ 63/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ РО УРЕЂАЈА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: JНMВ 62/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ – КАТЕДРА ЗА ИНЖЕЊЕРСТВО КОНЗЕРВИСАНЕ ХРАНЕ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 60/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ГОРЊИ ЧЕП ЗА БАЛОН ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ ДЕСТИЛАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПГЧ 56/20,
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА - УСЛУГЕ ШТАМПЕ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 54/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКА СТОЛИЦА
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 61/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - HPLC КОЛОНА С18 - за потребе Пројекта Фонда за иновациону делатност

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПЛЦ 57/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Додатне информације и појашњења број 3
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1 
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПРР 48/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - ПРЕНОСИВИ МЕРАЧ ГУСТИНЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ – ОПМГ 55/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА –  ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ ЗА 4. СПРАТ СТАРЕ ЗГРАДЕ ФАКУЛТЕТА
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 53/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ – КАФЕ КАПСУЛЕ,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 40/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA -  ДИГЕСТОР
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ – ОПДИ 52/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА – НАМЕШТАЈ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 51/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПОР 49/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ - ХРАНА, ПИЋЕ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ВЕЖБИ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 39/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ПЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР И ЛАБОРАТОРИЈСКО СТАКЛЕНО ПОСУЂЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОППМЛ1 47/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 2
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Позив за подношење понуда пречишћен текст 2
Конкурсна документација - пречишћен текст 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ - МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПМБ 46/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ – ОПОЗ 50/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA -  ЕЛИСА КИТОВИ ЗА ОХРАТОКСИН А,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ – ОПОА 45/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИОНСКИХ КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ХОТЕЛСКОГ И АПАРТМАНСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПАХ 44/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - СЕТ РЕЗЕРВНИ НОЖ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ – ОПРН 43/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – СЕРВИС ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ 2,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 41/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора партије 1, 2 и 3 
Одлука о обустави поступка партија 4
Обавештење о додели уговора партије 1, 2 и 3
Обавештење о обустави поступка партија 4

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ПОМОЋНОГ УЏБЕНИКА ''АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА, ЗБИРКА ЗАДАТАКА''
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 42/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - СТАНДАРДИ КАРОТЕНА- за потребе Пројекта Фонда за иновациону делатност
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПСК 38/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - СЕРВИС ''KYОCЕRА'' ФОТОКОПИР АПАРАТА И ШТАМПАЧА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПСШ 33/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - HPLC КОЛОНА С18 - за потребе Пројекта Фонда за иновациону делатност
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПЛЦ 36/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - LC КОЛОНА С18 (2) - за потребе Пројекта Фонда за иновациону делатност
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ – ОПЛЦ2 37/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ РЕСТОРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 3/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора партија 1 и 2
Одлука о обустави поступка партија 3
Обавештење о обустави поступка партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – СЕРВИС СПЕКТРОФОТОМЕТРА ''JENWAY 6300’’,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 35/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – СЕРВИС ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 31/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Конкурсна документација - пречишћен текст 3
Конкурсна документација - пречишћен текст 4
Додатне информације и појашњења број 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о обустави поступка партија 3
Обавештење о обустави поступка партија 4

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – РЕПАРАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ НАМЕШТАЈА,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 34/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 32/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ – МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ, ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ И АНТИБИОГРАМ КАРТИЦЕ, МИКРОБИОЛОШКЕ ПОДЛОГЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОППМЛ2 28/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
 
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о обустави поступка партија 1
Одлука о додели уговора партије 2 и 3
Обавештење о закљученом уговору партије 2 и 3
Обавештење о обустави поступка партија 1

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 17/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ ЛАМИНАРНЕ КОМОРЕ ''FASTER BIO 48M’’ 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 29/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ПРЕВОЗА – СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 30/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - ОПШТЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПОХ 14/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Позив за подношење понуда пречишћен текст 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – УСЛУГА ШТАМПЕ КЊИГА, МЕХАНИЧКЕ ОПЕРАЦИЈЕ, ПРАКТИКУМ СА РАДНОМ СВЕСКОМ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 27/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА – ХИГИЈЕНСКО-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 2/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 1/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - ВАКУУМ ПУМПА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПВП 22/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – РЕДОВАН СЕРВИС АПАРАТА И УРЕЂАЈА, ДЕСТИЛАЦИОНА КОЛОНА ЗА ВОДУ 3,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 25/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – РЕДОВАН СЕРВИС АПАРАТА И УРЕЂАЈА, ДЕСТИЛАЦИОНА КОЛОНА ЗА ВОДУ 2,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 24/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – РЕДОВАН СЕРВИС АПАРАТА И УРЕЂАЈА, ДЕСТИЛАЦИОНА КОЛОНА ЗА ВОДУ,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 23/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА – ЛИОФИЛИЗАТОР У КОМПЛЕТУ СА СИСТЕМОМ СА ВАКУУМ ПУМПОМ И ДЕЛОВИМА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПЛИ 26/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA -  ЛЕДОМАТ, МАШИНА ЗА ПРАВЉЕЊЕ ЛОМЉЕНОГ ЛЕДА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПЛЕ 21/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA -  ФОТОКОПИР ЗА ПОТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПФО 20/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА - ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ – ИСПИТИВАЊЕ ХЕМИЈСКИХ ШТЕТНОСТИ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 18/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА - ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 19/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА - ИТИСОН ЗА ХОЛ ДЕКАНАТА ФАКУЛТЕТА
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 16/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - ФИНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: ОПФХ 12/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 1 
Одлука о додели уговора партија 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7
Одлука о обустави поступка партија 8
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 4
Обавештење о закљученом уговору партија 5
Обавештење о закљученом уговору партија 6
Обавештење о закљученом уговору партија 7
Обавештење о обустави поступка партија 8

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ СТОЛИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ КАТЕДРЕ ЗА УГЉЕНОХИДРАТНУ ХРАНУ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 15/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА - УСЛУГА ШТАМПЕ ПУБЛИКАЦИЈА
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 11/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 4
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 3

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - АНАЛИТИЧКА ВАГА
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: ОПАВ 13/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДOБAРA - РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГОМ ШТАМПЕ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 7/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА - МЕТАЛНЕ ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 10/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА - ТОНЕРИ ЗА KYOCERA ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИРЕ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 9/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА - ТОНЕРИ ЗА РАЗНЕ ШТАМПАЧЕ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 8/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГA - УСЛУГЕ ПРЕВОЗА
РЕДНИ БРОЈ НAБAВКE: JНMВ 5/20

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Додатне информације и појашњења број 1
Позив за подношење понуда пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора партије 2 и 3
Одлука о обустави поступка партија 1
Обавештење о обустави поступка партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГA - КETEРИНГ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 4/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕОПЕЛ 6/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору