logo tflogo uns

Катедра за биотехнологију , Teхнoлoшки фaкултeт Нoви Сaд рaсписуje Кoнкурс зa избoр двa студeнтa-студенткиње, зa пoхaђaњe стручнe студeнтскe прaксe у прoизвoднoм пoгoну Биоспрингер РС Д.О.О. Сента у Сeнти.
Кoнкурс сe oбjaвљуje нa oглaснoj тaбли Фaкултeтa и нa вeб стрaници Фaкултeтa и oтвoрeн je 8 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa.
Текст Конкурса и Образац за пријаву се налазе у прилогу

Студенти основних и мастер студија који први пут редовно слушају наставу су у обавези да имају потписе предметних наставника у индексу. Овера летњег семестра ће бити 15. јуна 2023. године. Овера семестра је електронска и није потребно долазити са индексом у студентску службу. За оверу семестра потребно је да на вашем налогу е-студент на дан овере семестра имате на располагању 2000 динара. Уплату извршити благовремено (барем 2-3 радна дана раније) на лични позив на број уз обавезно навођење модела плаћања 97. Уколико за 2-3 радна дана немате стредства на рачуну јавите се на маил студентске службе са сликом уплатнице или можете доћи лично са оригинал уплатницом.
Студенти који су поново или унапред слушали наставу, оверавају семестар 15. и 16. јуна 2023. године, од 10 до 12 часова. За оверу је потребно имати потпис(е) у индексу, попуњен семестрални лист (сајт Факултета-Студенти-Обрасци и школарина) и уплатницу на 2000 динара на жиро рачун Факултета, модел 97 позив на број 79-742121 (не на лични број). Овера се врши личним доласком у студентску службу-шалтер сала.
Накнадна овера семестра се плаћа према важећем ценовнику Факултета.

Студентска анкета за студенте основних и мастер студија ће бити активна од 29.маја 2023. године на вашем налогу е-студент. Анкету је потребно попунити у целости. Непопуњена анкета онемогућава пријаву испита.

Едукативни центар за заштиту животне средине EDEN, Природно-математички факултет - УНС, Фондација "Доц. др Милена Далмација", SmartWaterTwin пројекат из Horizon Europe позива, као и BEuSED пројекат ИДЕЈЕ- Фонда за науку РС, ове године организују 26. Water Workshop (Школа за заштиту животне средине КВАЛИТЕТ ВОДА).
За ову годину одабране су теме:
* Квалитет вода за рекреацију
* Smart Water Summer Forum: Управљање отпадним водама-допринос ресурсној ефикасности и независности
* BEuSED Форум: Концепт интегрисаног приступа управљања седиментом кроз неxус земљиште-вода-седимент

Задовољство нам је да вас обавестимо да EDEN у сарадњи са Фондацијом "Доцент др Милена Далмација" додељује 40 бесплатних котизација за студенте основних, мастер и докторских студија за учешће на Water Workshop-у 2023.
Water Workshop 2023 ће се одржати 20-22. септембра 2023. године као ХИБРИДНИ СКУП.
Све детаљне информације се налазе у 1. Обавештењу доступном на линку
https://cloud.pmf.uns.ac.rs/s/fHiXaTLjAPBYWD9

Даљи развој програма можете пратити на сајту који је доступан на https://eden.pmf.uns.ac.rs

Mentori na klik

понедељак, 22 мај 2023

Удружење "Романи Асвин" је за студенте ромске националности покренула програм менторске подршке под називом "Ментори на клик". Брзо и лако, једним кликом пронађи свог ментора на www.romaniasvin.org у оквиру платформе 𝗘𝗗𝗨 𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗥𝗢𝗠𝗔. ОДАБЕРИ САМ/А СВОГ МЕНТОРА! На располагању стоји укупно 16 ментора који су ту да вам помогну приликом вашег студирања, да са вама поделе своје искуство у студирању и све информације које се односе на студирање ромских студената и студенткиња. Са Технолошког факултета Нови Сад, менторка је Мирјана Сулејмановић, истраживач приправник на катедри за Фармацеутско инжењерство.

Позив за учешће у студентском такмичењу за најбољи видео

BUILDING BRIDGES - VIDEO COMPETITION

У оквиру алијансе европских универзитета EUGLOH отворен је позив за учешће у студентском такмичењу за најбољи видео: Building Bridges - Video Competition.

Студенти имају задатак да креирају "video pitch" у којем треба да покажу како су вештине које су до сада научили у оквиру својих студија на универзитету допринели некој позитивној промени. Питање које учесници конкурса треба да имају у фокусу приликом креирања рада је: "What is the most important skill you have learned so far at university and how have you used it to make a positive impact?"

Такмичење организује Универзитет у Лунду, Шведска, који је један од партнера у EUGLOH;алијанси. Дозвољене су само индивидуалне пријаве. Троје изабраних финалиста биће позвани да присуствују Годишњем самиту алијансе у Лунду (13-14. јун 2023) како би представили свој рад. Рок за пријаву је 23. април 2023. године.

На конкурсу могу учествовати и студенти Универзитета у Новом Саду, с обзиром да је УНС такође члан алијансе EUGLOH.

Детаљније информације (текст конкурса, видео темплејт и приручник): https://www.eugloh.eu/events/building-bridges-video-competition

UNS u Alijansi EUGLOH

Zvaničan sajt EUGLOH

Пријава испита за Апсолвентски 2 испитни рок је 2. и 3. марта 2023. године. Цена пријаве је иста као и за остале испитне рокове. Професори ће објавити термине испита након завршене пријаве.

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke ulazi u dvadeset drugu godinu rada na korist nauke i nastave u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, i Crnoj Gori. Fond deluje kroz Upravni odbor, koji čine profesori sa univerziteta u Srbiji: dr Tatjana Ž. Verbić, sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsednik; dr Igor A. Pašti, sa Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu; dr Uroš Ž. Anđelković, sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu; dr Jovana M. Francuz, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dr Biljana Đ. Glišić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i dr Marija S. Genčić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Студенти основних и мастер студија који први пут редовно слушају наставу у обавези су да имају потписе предметних наставника у индексу. Овера зимског семестра ће бити 23. фебруара 2023. године. Овера семестра је електронска и није потребно долазити са индексом у студентску службу. За оверу семестра потребно је да на вашем налогу е-студент на дан овере семестра имате на располагању 2000 динара. Уплату извршити благовремено (барем 2-3 радна дана раније) на лични позив на број уз обавезно навођење модела плаћања 97 (проверите уплатницу након плаћања). Уколико за 2-3 радна дана немате стредства на рачуну јавите се у студентску службу са оригинал уплатницом.

Студенти који су поново или унапред слушали наставу, оверавају семестар 23. и 24. фебруара 2023. године, од 10 до 13 часова. За оверу је потребно имати потпис(е) у индексу, попуњен семестрални лист (сајт Факултета-Студенти-Обрасци и школарина) и уплатницу на 2000 динара на жиро рачун Факултета, модел 97 позив на број 79-742121 (не на лични број). Овера се врши личним доласком у студентску службу-шалтер сала.

Накнадна овера семестра се плаћа према важећем ценовнику Факултета.