logo tflogo uns

У прилогу су прелиминарни резулати конкурса за похађање стручне студентске праксе у производном погону Биоспрингер РС Д. О.О. Сента у Сенти.

Студенти основних и мастер студија који први пут редовно слушају наставу су у обавези да имају потписе предметних наставника у индексу. Овера летњег семестра ће бити 16. јуна 2022. године. Овера семестра је електронска и није потребно долазити са индексом у студентску службу. За оверу семестра потребно је да на вашем налогу е-студент на дан овере семестра имате на располагању 2000 динара. Уплату извршити благовремено (барем 2-3 радна дана раније) на лични позив на број уз обавезно навођење модела плаћања 97. Уколико за 2-3 радна дана немате стредства на рачуну јавите се на маил студентске службе са сликом уплатнице или можете доћи лично са оригинал уплатницом.
Студенти који су поново или унапред слушали наставу, оверавају семестар 16. и 17. јуна 2022. године, од 10 до 12 часова. За оверу је потребно имати потпис(е) у индексу, попуњен семестрални лист (сајт Факултета-Студенти-Обрасци и школарина) и уплатницу на 2000 динара на жиро рачун Факултета, модел 97 позив на број 79-742121 (не на лични број). Овера се врши личним доласком у студентску службу-шалтер сала.
Накнадна овера семестра се плаћа према важећем ценовнику Факултета.

Biospringer - KONKURS

среда, 25 мај 2022

 

зa пoхaђaњe стручнe студeнтскe прaксe у прoизвoднoм пoгoну Биоспрингер РС Д. О.О. Сента у Сeнти

објављен дана 25.05.2022. године

 

Уговоре и обавештења за студентске кредите и стипендије можете преузети у студентској служби (соба број 1), радним даном од 10 до 13 часова.

Студентски парламент Факултета је орган Факултета, који заступа и штити права и интересе студената и разматра питања и активности у интересу студената.
Право да буду бирани за члана Студентског парламента Факултета, имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент, које кандидује студентска организација регистрована у складу са законом којим се уређује студентско организовање или које кандидује неформална група студената која има писмену подршку најмање 10% укупног броја студената Факултета.

Избор чланова Студентског парламента Факултета, одржава се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем

ЕРАЗМУС+

среда, 02 фебруар 2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ЕРАЗМУС+ КА103 ОДЛАЗНУ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА И ОСОБЉА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ПРЕМА ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-a/erazmus/ka103/7644-konkurs-ka103-2022

 

Студенти основних и мастер студија који први пут редовно слушају наставу су у обавези да имају потписе предметних наставника у индексу. Овера зимског семестра ће бити 24. фебруара 2022. године. Овера семестра је електронска и није потребно долазити са индексом у студентску службу. За оверу семестра потребно је да на вашем налогу е-студент на дан овере семестра имате на располагању 2000 динара. Уплату извршити благовремено (барем 2-3 радна дана раније) на лични позив на број уз обавезно навођење модела плаћања 97. Уколико за 2-3 радна дана немате стредства на рачуну јавите се на маил студентске службе са сликом уплатнице или можете доћи лично са оригинал уплатницом.

Студенти који су поново или унапред слушали наставу, оверавају семестар 23. и 24. фебруара 2022. године, од 10 до 13 часова. За оверу је потребно имати потпис(е) у индексу, попуњен семестрални лист (сајт Факултета-Студенти-Обрасци и школарина) и уплатницу на 2000 динара на жиро рачун Факултета, модел 97 позив на број 79-742121 (не на лични број). Овера се врши личним доласком у студентску службу-шалтер сала.

Накнадна овера семестра се плаћа према важећем ценовнику Факултета.

Обавезан систематски преглед за студенте 3. године основних студија ће се обавити у Заводу за здравствену заштиту студената (студентски дом здравља) 17. и 18. фебруара 2022. године према датом распореду.
Студенти приступају систематском прегледу са индексом и овереном здравственом књижицом. Пожељно је понети вакцинални картон.
Студенти из Републике Српске и Црне Горе треба да имају Образац ИНО 1 (у замену за здравствену књижицу), у супротном се систематски преглед наплаћује 1.500,00 динара. Исту цену плаћају и студенти који немају оверену здравствену књижицу.
Преглед почиње у 7:00 у пре подневној и у 13:30 у после подневној смени пријавом на шалтер број 5 у приземљу Завода.

Напомена: Студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве систематски преглед.

Студентска анкета за студенте основних и мастер студија ће бити активна од 11. јануара 2022. године на вашем налогу е-студент. Анкету је потребно попунити у целости. Непопуњена анкета онемогућава пријаву испита.

Распоред испита

среда, 22 децембар 2021

На сајту Факултета су објављени распореди испита за јануарски и фебруарски испитни рок 2021/2022. Страници можете приступити преко линка