logo tflogo uns

Јавне набавке за 2016 годину

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ХИГИЈЕНСКО–ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 1/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГЕ РЕСТОРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 2/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 
Обавештење о закљученом уговору - партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 3/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГЕ ПРЕВОЗА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 4/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 
Обавештење о закљученом уговору - партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 5/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГЕ ШТАМПЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 6/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ТОНЕРИ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 7/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 
Обавештење о закљученом уговору - партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА КЕТЕРИНГА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 8/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 9/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 
Обавештење о закљученом уговору - партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА ФАКУЛТЕТА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 10/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ОДНОШЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 11/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА ШТАМПЕ ПУБЛИКАЦИЈА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 12/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА ФАКУЛТЕТА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 13/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА ФАКУЛТЕТА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 14/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ПОЛОВНИ УРЕЂАЈ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПАРОМ - АУТОКЛАВ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 15/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКА ЦЕНТРИФУГА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 16/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА ШТАМПЕ МОНОГРАФИЈЕ "МЛЕКО У ПРАХУ И ОСТАЛИ СРОДНИ ПРОИЗВОДИ",
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 17/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА ФАКУЛТЕТА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 18/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА ШТАМПЕ ПУБЛИКАЦИЈА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 19/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – КОНТАКТНИ СПЕКТРОФОТОМЕТАР,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 20/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА ШТАМПЕ ПУБЛИКАЦИЈА,
„Збирка задатака из технолошких операција преноса масе – Технолошке операције ИИ”
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 21/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА ШТАМПЕ ПУБЛИКАЦИЈА,
„ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА – ЗБИРКА ЗАДАТАКА“
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 22/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – МЕШАЛИЦА "VORTEX" 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 23/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА ШТАМПЕ ПУБЛИКАЦИЈА „ПРОИЗВОДЊА И ПРИМЕНА ПРЕХРАМБЕНИХ ВЛАКАНА I” 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 24/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА ШТАМПЕ ПУБЛИКАЦИЈА „ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ НА БАЗИ СЛОЈЕВИТИХ ХИДРОКСИДА У ПРОЦЕСИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 25/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕТАЖНА ПЕЋ ЗА ПЕЦИВО 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 26/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА ШТАМПЕ ПУБЛИКАЦИЈА „АНАЛИЗА ХРАНЕ, ВОДЕ ЗЕМЉИШТА, ВАЗДУХА И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ - ПРАКТИКУМ” 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 27/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – КАРЛ-ФИШЕРОВ ТИТРАТОР 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 28/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ТЕРМОСТАТСКО КУПАТИЛО ЗА ВИСКОЗИМЕТАР 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 29/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ПЕРИСТАЛТИЧКА ПУМПА 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 30/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА ФАКУЛТЕТА 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 31/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТРИНОКУЛАРНИ МИКРОСКОП СА КАМЕРОМ 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 32/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА ФАКУЛТЕТА 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 33/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА СЛУГА ШТАМПЕ ПУБЛИКАЦИЈА „ОПШТА ТОКСИКОЛОГИЈА”
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 34/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА АББЕОВ РЕФРАКТОМЕТАР СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИНДЕКСА РЕФРАКЦИЈЕ ПРОИЗВОДА НАФТЕ ПО МЕТОДИ АСТМ Д 1218-02
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 35/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ИСТРАЖИВАЧКИ МИКРОСКОП
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 36/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација пречишћен текст 1
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ДИГИТАЛНИ МИКРОСКОП
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 37/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација пречишћен текст 1
Обавештење о продужењу рока
Додатне информације и појашњења бр. 1
Конкурсна документација пречишћен текст 2
Обавештење о продужењу рока
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – МИКОРПОЗИЦИОНЕРИ 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 38/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – УВ/ВИС СПЕКТРОФОТОМЕТАР 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 39/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКА ВАГА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 40/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОППМЛ 1/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Додатне информације и појашњења бр.3
Измена и допуна Конкурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатне информације и појашњења бр.4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 4
Обавештење о закљученом уговору партија 5

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ХЕМИКАЛИЈЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПХЕ 2/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр. 1
Измена и допуна конкурсне документације бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Измена и допуна конкурсне документације бр.2
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
Додатне информације и појашњења бр.3
Измена и допуна конкурсне документације бр.3
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПРА 3/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПОР 4/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПЕЛ 5/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА – РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПОЗ 6/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА – УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПАХ 7/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1 
Додатне информације и појашњења бр.2
Додатне информације и појашњења бр.3
Додатне информације и појашњења бр.4 
Измена и допуна конкурсне документације бр.1
Измена и допуна конкурсне документације бр.2
Измена и допуна конкурсне документације бр.3
Измена и допуна конкурсне документације бр.4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПОР 8/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА – РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПОЗ 9/16
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору