logo tflogo uns

Јавне набавке за 2015 годину

Јавна набавка мале вредности услуга – Сервис и поправка ултрапритисног течног хроматографа са високорезолуционим масеним детектором на бази орбитрап технологије – Exactive, шифра: ЈНМВ-35/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара – Намештај за опреманје просторија факултета, шифра: ОПНА-25/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави 1
Обавештење о обустави 2

Отворени поступак јавне набавке добара – Магнетна мешалица са припадајућим прибором и материјалом, шифра: ОПММ-24/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга кетеринга за потребе завршне конференције пројекта ХЕРОМАТ, шифра: ЈНМВ-34/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга штампе – "Одрживи развој и индустријски системи",
шифра: ЈНМВ-33/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара – Намештај за опремање просторија Факултета, шифра: ОПНА-23/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

Отворени поступак јавне набавке радова – Замена електричних ормана у ходнику приземља Нове зграде, шифра: ОПЕО-22/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга -
Израда техничке документације - идејних решења крова Старе зграде и крова Амфитеатра Технолошког факултета Нови Сад, Редни број: ЈНМВ 32/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга -
услуга штампе уџбеничког материјала, редни број: ЈНМВ 31/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара – Намештај - Столице и школске клупе за учионицу 9 ИИ спрат Старе зграде, учионицу 10 приземље Нове зграде и учионицу 21 ИВ спрат Старе зграде, шифра: ОПНА-21/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова – Инвестиционо одржавање просторија Технолошког факутета Нови Сад (учионица бр. 102 И спрат Нове зграде, учионица 103 И спрат Нове зграде, учионица 9 ИИ спрат Старе зграде, учионица 10 приземље Нове зграде, учионица 21 ИВ спрат Старе зграде),
шифра: ОПРА-20/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова – Адаптација просторија Технолошког факутета Нови Сад (учионица бр. 25/ПР Нове зграде, лабораторија бр. 17/ИВ Старе зграде и просторија бр. 12/СУ Нове зграде)
шифра: ОПНА-15/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара – Уређај за прецизно резање металографских узорака са припадајућим прибором и материјалом,
шифра: ОППР-19/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара – Ензимски дигестор,
шифра: ЈНМВ-30/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга одношења
опасног отпада,
шифра: ЈНМВ-29/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга – Сервис апарата за добијање
ултра чисте воде - Симплицитy Милипоре,
шифра: ЈНМВ-28/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара – Намештај - столице,
шифра: ОПНА-17/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара – Намештај за опремање
учионице бр. 25/ПР Нове зграде, шифра: ОПНА-16/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара – Биолошки безбедносни кабинет, шифра: ОПБК-14/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара - Перисталтичка пумпа,
шифра: ОППП-13/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова - Адаптација просторија Технолошког факултета Нови Сад (лабораторија 016/СУ Стара зграда, канцеларија 133/И, учионица 3/ПР, канцеларија 4/ПР), шифра: ОПРА-12/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова - Санација темеља амфитеатра Технолошког факултета Нови Сад, шифра: ОПРА-11/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова – Санација дела равних кровова Технолошког факултета Нови Сад, шифра: ОПРА-10/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Преговарачки поступак са објављивањем позива
за подношење понуда у поступку јавне набавке добара -
Термовизијска камера, шифра ОПКА-9/15-ПП

Позив за допуну понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Микробиолошки инкубатор са хлађењем, шифра ЈНМВ-27/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара -
Термовизијска камера, шифра ОПКА-9/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка добара -
Живин порозиметар, шифра ОППО-8/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр. 1
Конкурсна документација пречишћен текст И
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Бинокуларни микроскоп, шифра ЈНМВ-26/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Техничка вага, шифра ЈНМВ-25/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација пречишћен текст
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Лабораторијски миксер, шифра ЈНМВ-24/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара -
Намештај за опремање просторија Факултета, шифра ОПНА-7/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о обустави партија 3

Јавна набавка мале вредности услуга -
Услуге штампе за потребе пројекта МП 1206, шифра ЈНМВ-23/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација пречишћен текст И
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова -
Инвестиционо одржавање - адаптација просторија Технолоског факултета Нови Сад (библиотека и просторија број 8-СУ), шифра ОПРА-6/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Кит за мембранску емулсификацију, шифра ЈНМВ-22/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Техничка центрифуга, шифра ЈНМВ-21/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга -
Услуга израде софтвера, шифра ЈНМВ-20/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга -
Подуговорени послови - анализе, шифра ЈНМВ-19/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Ензими и ензимски китови за разна одређивања, шифра ЈНМВ-15/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Лабораторијски гасови, шифра ЈНМВ-18/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга -
Услуге кетеринга, шифра ЈНМВ-17/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Лабораторијски материјал и прибор, шифра ЈНМВ-16/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга -
Средства за личну хигијену, шифра ЈНМВ-14/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга -
Одржавање рачунара и рачунарске опреме, шифра ЈНМВ-13/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга -
Услуге превоза – погонске вежбе и трансфери, шифра ЈНМВ-12/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара -
Електрична енергија, шифра ОПСТ-05/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Материјал за микробиологију, шифра ЈНМВ-11/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка мале вредности услуга -
Услуге штампе, шифра ЈНМВ-10/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара -
Рачунари и рачунарска опрема, шифра ОПРА-3/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара -
Хемикалије, шифра ОПХЕ-2/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Додатне информације и појашњења бр.3
Додатне информације и појашњења бр.4
Додатне информације и појашњења бр.5
Конкурсна документација - Пречишћен текст И
Конкурсна документација - Пречишћен текст ИИ
Конкурсна документација - Пречишћен текст ИИИ
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка мале вредности добара -
Материјал за текуће поправке и одржавање зграде, шифра ЈНМВ-9/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Ензими и ензимски китови за разна одређивања, шифра ЈНМВ-6/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави

Јавна набавка мале вредности добара -
Храна и пиће, обликована по партијама од 1 до 2, шифра ЈНМВ-8/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Јавна набавка мале вредности добара -
Тонери, обликована попартијама од 1 до 2, шифра ЈНМВ-7/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Отворени поступак јавне набавке добара -
Столице и школске клупе, шифра ОПНА-4/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Јавна набавка мале вредности добара -
Хигијенско потрошни материал, шифра ЈНМВ-4/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Додатне информације и појашњења бр.3
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуга -
Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији и обезбеђењухотелског смештаја, шифра ОПАХ-1/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Обавештење о поднетом захтеву
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка мале вредности добара -
Канцеларијски материал, шифра ЈНМВ-1/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга -
Услуге ресторана на територији Града Новог Сада, шифра ЈНМВ-5/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Средства за личну хигијену, шифра ЈНМВ-3/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави

Јавна набавка мале вредности добара -
Стакло и стаклени судови за лабораторију, шифра ЈНМВ-2/15

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2

Додатне информације и појашњења бр.3
Обавештење о закљученом уговору