logo tflogo uns

Фармацеутско инжењерство

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаСТипСтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. O1ЗO1 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. O1ЗO2 Инжењерска физика 1 АО О 3 2 - - 6 Преузми ПДФ
3. O1ЗO3 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 1 1 АО ИЗ         3  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ1 Енглески језик - основни ниво 1   ИЗ 1 0     Преузми ПДФ
  О1ЗИ2 Енглески језик - виши ниво 1   ИЗ 1 0 2     Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 1 АО ИЗ       - 4  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ3 Рачунање у хемији 1   ИЗ 2 2 0     Преузми ПДФ
  О1ЗИ4 Хемијски лабораторијски практикум 1   ИЗ 2 0 2     Преузми ПДФ
6. O2ЗO1 Математика 2 2 АО О 4 4 0 - 9 Преузми ПДФ
7. O2ЗO2 Органска хемија 2 ТМ О 4 0 3 - 9 Преузми ПДФ
8. O2ЗO3 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
9. Предмет изборног блока 3 2 ТМ ИЗ       - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О2ЗИ1 Основи инжењерства 2   ИЗ 2 0 2 -   Преузми ПДФ
  О2ЗИ2 Елементи машинства 2   ИЗ 2 2 0 -   Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 52   60  
ДРУГА ГОДИНА
10. О3ЗО1 Техничка термодинамика 3 ТМ О 4 3 0 - 8 Преузми ПДФ
11. O3ЗO2 Физичка хемија 3 ТМ О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
12. O3ЗO3 Примена рачунара 3 СА О 2 0 4 - 7 Преузми ПДФ
13. О3БИО1 Хемија природних производа 3 НС О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
14. О4ЗО1 Технолошке операције 1 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
15. О4ПИО1 Колоидна хемија 4 НС О 3 0 2 - 6 Преузми ПДФ
16. О4БО1 Биохемија 4 НС О 3 0 3 - 8 Преузми ПДФ
17. О4БО2 Микробиологија 4 НС О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 50   60  
ТРЕЋА ГОДИНА
18. О5ЗО1 Технолошке операције 2 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
19. О5БО1 Биопроцесно инжењерство 5 НС О 3 3 0 - 6 Преузми ПДФ
20. О5ФИО1 Фармацеутска хемија 5 НС О 3 0 3 - 6 Преузми ПДФ
21. О5ФИО2 Фармацеутски полимери 5 НС О 2 0 2 - 4 Преузми ПДФ
22. Предмет изборног блока 4 5 НС ИЗ 3 0 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О5ФИИ1 Помоћне супстанце у технологији готових лекова 5   ИЗ           Преузми ПДФ
  О5ФИИ2 Лековите биљне сировине 5   ИЗ           Преузми ПДФ
23. О6ФИО1 Технологија воде у фармацеутској индустрији 6 СА О 2 2 0 - 5 Преузми ПДФ
24. О6ФИО2 Технолошки процеси у синтези лекова 6 СА О 3 0 3 - 6 Преузми ПДФ
25. О6ФИО3 Биотехнолошка производња лекова 6 СА О 3 0 3 - 6 Преузми ПДФ
26. О6БО1 Биореактори 6 НС О 3 2 1 - 6 Преузми ПДФ
27. Предмет изборног блока 5 6 НС ИЗ 3 0 4 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О6ККО1 Инструменталне методе анализе 6   ИЗ           Преузми ПДФ
  О6ФИИ1 Инструментална анализа фармацеутских производа 6   ИЗ           Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 57   60  
ЧЕТВРТА ГОДИНА
28. О7ФИО1 Технологија фармацеутских производа 7 СА О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
29. О7ФИО2 Фармакологија 7 СА О 3 0 0 - 5 Преузми ПДФ
30. О7ФИО3 Технологија козметичких производа 7 СА О 3 0 3 - 6 Преузми ПДФ
31. Предмет изборног блока 6 7 СА ИЗ 3 0 3 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О7ФИИ1 Микробиолошка контрола фармацеутских и козметичких производа 7   ИЗ           Преузми ПДФ
  О7ФИИ2 Управљање квалитетом и безбедношћу производа у фармацеутској индустрији 7   ИЗ           Преузми ПДФ
32. Предмет изборног блока 7 7 СА ИЗ 3 0 3 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О7ФИИ3 Технологија сапуна, детерџената и средстава за одржавање личне хигијене 7   ИЗ           Преузми ПДФ
  О7ФИИ4 Контрола квалитета производа козметичке индустрије 7   ИЗ           Преузми ПДФ
33. О8ФИО1 Анализа фармацеутских производа 8 СА О 2 0 3 - 5 Преузми ПДФ
34. О8ФИО2 Технологија готових лекова 8 СА О 2 0 3 - 5 Преузми ПДФ
35. Предмет изборног блока 8 8 СА ИЗ 2 1 0 - 3  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О8ЗИ1 Менаџмент индустријске производње 8   ИЗ           Преузми ПДФ
  О8ЗИ2 Мали производни системи 8   ИЗ           Преузми ПДФ
36. О6ПИСП Стручна пракса 8   О       - 2  
36. О8ПИДР Израда и одбрана дипломског рада 8   О       - 15  
Укупно часова активне наставе на години студија = 40   60  
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 199      
Укупно ЕСПБ бодова 240  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ