logo tflogo uns

Инжењерство материјала

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаСТипСтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. O1ЗO1 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. O1ЗO2 Инжењерска физика 1 АО О 3 2 - - 6 Преузми ПДФ
3. O1ЗO3 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 1 1 АО ИЗ         3  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ1 Енглески језик - основни ниво 1   ИЗ 1 0     Преузми ПДФ
  О1ЗИ2 Енглески језик - виши ниво 1   ИЗ 1 0 2     Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 1 АО ИЗ       - 4  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ3 Рачунање у хемији 1   ИЗ 2 2 0     Преузми ПДФ
  О1ЗИ4 Хемијски лабораторијски практикум 1   ИЗ 2 0 2     Преузми ПДФ
6. O2ЗO1 Математика 2 2 АО О 4 4 0 - 9 Преузми ПДФ
7. O2ЗO2 Органска хемија 2 ТМ О 4 0 3 - 9 Преузми ПДФ
8. O2ЗO3 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
9. Предмет изборног блока 3 2 ТМ ИЗ       - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О2ЗИ1 Основи инжењерства 2   ИЗ 2 0 2 -   Преузми ПДФ
  О2ЗИ2 Елементи машинства 2   ИЗ 2 2 0 -   Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 52   60  
ДРУГА ГОДИНА
10. О3ЗО1 Техничка термодинамика 3 ТМ О 4 3 0 - 8 Преузми ПДФ
11. O3ЗO2 Физичка хемија 3 ТМ О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
12. O3ЗO3 Примена рачунара 3 СА О 2 0 4 - 7 Преузми ПДФ
13. Предмет изборног блока 4 3 НС ИЗ       - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О3БИО1 Хемија природних производа 3   ИЗ 3 0 3     Преузми ПДФ
  О3ХИО1 Механика флуида 3   ИЗ 3 3 0     Преузми ПДФ
14. О4ЗО1 Технолошке операције 1 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
15. О4ИМО1 Увод у материјале 4 НС О 4 2 0 - 7 Преузми ПДФ
16. О4ИМО2 Структура и својства полимерних материјала 4 НС О 4 0 3 - 7 Преузми ПДФ
17. Предмет изборног блока 5 4 НС ИЗ       - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О4ХИО1 Пренос топлоте и масе 4   ИЗ 3 3 0     Преузми ПДФ
  О4НПИО1 Катализа и каталитички процеси 4   ИЗ 3 0 3     Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 52   60  
ТРЕЋА ГОДИНА
18. О5ЗО1 Технолошке операције 2 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
19. О5ИМО1 Структура керамичких материјала 5 НС О 4 1 2 - 8 Преузми ПДФ
20. О5ХПИО1 Хемијски реактори 1 5 НС О 3 3 0 - 7 Преузми ПДФ
21. О5ИМО2 Хемија синтетских полимера 5 НС О 4 1 2 - 8 Преузми ПДФ
22. О6ИМО1 Особине керамичких материјала 6 СА О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
23. О6ИМО2 Реологија и реометрија 6 СА О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
24. О6ИМО3 Методе испитивања материјала 6 СА О 3 0 4 - 8 Преузми ПДФ
25. О6ИМО4 Технологија прераде пластичних маса 6 СА О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 52   60  
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26. О7ИМО1 Добијање керамичких материјала 7 СА О 3 0 3 - 6 Преузми ПДФ
27. О7ИМО2 Композитни материјали 7 СА О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
28. Предмет изборног блока 6 7 СА ИЗ 3 0 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђених четири.
  О7ИМИ1 Технологија еластомерних материјала 7   ИЗ           Преузми ПДФ
  О7ИМИ2 Технологија полимеризационих производа 7   ИЗ           Преузми ПДФ
  О7ИМИ3 Технологија поликондензационих производа 7   ИЗ           Преузми ПДФ
  О7ИМИ4 Технологија керамичких производа 7   ИЗ           Преузми ПДФ
29. Предмет изборног блока 6 7 СА ИЗ 3 0 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђених четири.
  О7ИМИ1 Технологија еластомерних материјала 7   ИЗ           Преузми ПДФ
  О7ИМИ2 Технологија полимеризационих производа 7   ИЗ           Преузми ПДФ
  О7ИМИ3 Технологија поликондензационих производа 7   ИЗ           Преузми ПДФ
  О7ИМИ4 Технологија керамичких производа 7   ИЗ           Преузми ПДФ
30. Предмет изборног блока 7 8 СА ИЗ 3 0 2 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О8ИМИ1 Примена полимерних материјала 8   ИЗ           Преузми ПДФ
  О8ИМИ2 Дизајн материјала 8   ИЗ           Преузми ПДФ
31. Предмет изборног блока 8 8 СА ИЗ 3 0 3 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О8ИМИ3 Технологије неорганских производа 8   ИЗ           Преузми ПДФ
  О8ИМИ4 Рециклирање полимерних материјала 8   ИЗ           Преузми ПДФ
32. Предмет изборног блока 9 8 СА ИЗ 2 1 0 - 3  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О8ЗИ1 Менаџмент индустријске производње 8   ИЗ           Преузми ПДФ
  О8ЗИ2 Мали производни системи 8   ИЗ           Преузми ПДФ
33. О7ИМСП Стручна пракса 8   О       - 3  
34. О8ИМДР Израда и одбрана дипломског рада 8   О       - 15  
Укупно часова активне наставе на години студија = 38   60  
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 194      
Укупно ЕСПБ бодова 240  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ