logo tflogo uns
Универзитет у Новом Саду je објавио јавне конкурсе за предлагање кандидата за годишњe наградe „Др Зоран Ђинђић“ за младе научнике и истраживаче за 2022. годину и годишњу награду „Др Зоран Ђинђић“ за најбољи дипломски рад,…
На научном скупу „Потенцијал и ефекти коришћења биомасе у Републици Србији“, који је организован од стране Академијског одбора за енергетику Српске академије наука и уметности у Београду, 2. и 3. новембра 2022. године, истраживачи Технолошког…
У понедељак, 31. октобра 2022. године, одбрањена је докторска дисертација на студијском програму Прехрамбено инжењерство, кандидата Данке Драгојловић, под називом „Потенцијал брашна од различитих врста инсеката као алтернативних извора протеина у исхрани животиња“. Чланови комисије…
Фонд „Др Зоран Ђинђић“ објавио је Јавни конкурс за предлагање кандидата за доделу годишњих Награда „Др Зоран Ђинђић“ за младе научнике и истраживаче, као и за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама…
Дана 17.10.2022. године закључен је Уговор о поверавању послова вршења услуга лабораторијских испитивања у области безбедности и квалитета хране и хране за животиње између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Технолошког факултета - Лабораторије за…
У петак, 23. септембра 2022. године, успешно је одбрањена докторска дисертација кандидата Маја Буљовчић, под називом „Тешки елементи и новооткривена органска загађујућа једињења у изабраним матриксима животне средине и процена ризика“. Чланови комисије су били:…