logo tflogo uns

Јавне набавке за 2013 годину

Javna nabavka male vrednosti JNMV 62/13, nabavka dobara -
Chroma metar

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 61/13, nabavka dobara -
Zamrzivač za brzo zamrzavanje do -86oC sa dodatnom opremom

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 60/13, nabavka dobara -
Peć za žarenje i vakuum pumpa

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 57/13, nabavka dobara -
Uređaj za materijalografsku pripremu uzoraka

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka OPST-3/13, nabavka dobara -
električna energija

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 55/13, nabavka usluga -
Usluge keteringa

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 54/13, nabavka usluga -
Usluge restorana na teritoriji grada Novog Sada, oblikovana po partijama od 1 do 2

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti OPAH 01/13, nabavka usluga
Usluge rezervacija i obezbeđenja avio karata i hotelskog smeštaja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 53/13, nabavka usluga -
Podugovorene analize na period od godinu dana

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 52/13, nabavka usluga -
Održavanje računara i računarske opreme

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 51/13, nabavka dobara -
Računari i računarska oprema

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 50/13, nabavka dobara -
Administrativni materijal – toneri

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 49/13, nabavka dobara -
Маtеriјаl zа tеkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе zgrаdе – vоdоinstаlаtеrski, mоlеrski, еlеktrо mаtеriјаl, sitаn invеntаr i аlаt

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 48/13, nabavka dobara -
Sredstva za održavanje higijene

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi

Javna nabavka otvoreni postupak OPŠT-2/13, nabavka usluga-
usluge štampanja časopisa, publikacija i ostale usluge štampe

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 47/13, nabavka dobara-
Laboratorijski materijal i pribor

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije/pojašnjenja br. 1
Dodatne informacije/pojašnjenja br. 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 46/13, nabavka usluga -
usluge prevoza u okviru redovnog rada – pogonske vežbe i transferi, na period od godinu dana

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 44/13, nabavka dobara -
Enzimskih kitova za razna odredjivanja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 43/13, nabavka dobara -
Hrana i piće za potrebe reprezentacije, istraživanja i obrazovanja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 42/13, nabavka dobara -
Mikrobiološke podloge i dodaci

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 41/13, nabavka dobara-
Hemikalije

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 40/13, nabavka dobara -
Sredstva za ličnu higijenu, na period od godinu dana

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 39/13, nabavka dobara -
Kancelarijski materijal, na period od godinu dana

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst I
Izmene i dopune konkursne dokumentacije II
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst II
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 38/13, nabavka dobara -
Staklo i stakleni sudovi za laboratoriju, na period od godinu dana

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 37/13, nabavka dobara -
Urеđај zа mаtеriјаlоgrаfsku priprеmu uzоrаkа

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi

Javna nabavka male vrednosti JNMV 36/13, nabavka dobara -
Delovi za tenziometar KRUSS K11

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 35/13, usluge -
Popravka i servis laboratorijske opreme

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 34/13, nabavka dobara -
sistem PCR sa automatskom elektroforezom i transiluminatorom

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 33/13,
radovi – Investiciono održavanje prostorija fakulteta

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 32/13,
usluge - Popravka i nadogradnja uređaja laboratorijskog liofilizatora CHRIST BETA I

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 31/13, Senzori za određivanje pH koncentracije kiseonika i nivoa pene u laboratorijskom bioreaktoru
CHAMAP CBC 50

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 30/13, Sredstva za ličnu higijenu

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 29/13, Izrada i montaža protipožarnog stepeništa i rampe za invalide na Tehnološkom fakultetu Novi Sad

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Izmene i dopune konkursne dokumenatcije br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 28/2013, Investiciono održavanje krova na Staroj zgradi Fakulteta

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije/pojašnjenja broj 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru