logo tflogo uns

Јавне набавке за 2014 годину

Отворени поступак јавне набавке добара -
Вакуум упаривач, шифра ОПВА-20/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - Пречишћен текст И
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара -
Имерзиони термостат са циркулацијом, шифра ОПТЕ-21/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - Пречишћен текст И
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2

Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара -
Калориметар, шифра ОПКА-17/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара -
Водено купатило са термостатом, шифра ОПДЕ-19/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Конкурсна документација - Пречишћен текст И
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара -
Дејонизатор воде, шифра ОПДЕ-18/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - Пречишћен текст И
Конкурсна документација - Пречишћен текст ИИ
Конкурсна документација - Пречишћен текст ИИИ
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова -
Адаптација учионица факултета (1/В; 2/В; 12/ПР; 19/ИВ), шифра ОПРА-16/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Ситна лабораторијска опрема, обликована по партијама од 1 до 6,
ЈНМВ-11/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Обавештење о обустави - партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о обустави - партија 4
Обавештење о закљученом уговору партија 5
Обавештење о закљученом уговору партија 6

Јавна набавка мале вредности добара -
Потрошни материал за уређај за материјалографску припрему узорака,
ЈНМВ-10/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара -
Потрошни материјал за лабораторије, обликована по партијама од 1 до 4,
ЈНМВ-09/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о обустави - партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о обустави - партија 4

Јавна набавка мале вредности добара -
Канцеларијски материјал, ЈНМВ-08/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуга -
Сервис и надоградња спектрофотометра, шифра ОПСЕ-15/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара
Ласер за XРФ спектроскоп, шифра ОПЛА-14/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара
Преносни микро X-РАY флоуросценцијски спектрометар, шифра ОПСП-13/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Додатне информације и појашњења бр.3
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова -
Инвестиционо одржавање крова Технолошког факултета Нови Сад,
шифра ОПРА-12/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуга -
Чишћење, дефектажа и сервис опреме изложене дејству пожара,
шифра ОПСЕ-11/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуга -
Поправка уређаја халогени влагомер Меттлер Толедо ХР83 са заменом делова, шифра ОПСЕ-10/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Конкурсна документација пречишћен текст И
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова -
Инвестиционо одржавање сутерена Старе зграде Технолошког факултета Нови Сад, шифра ОПРА-9/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова -
Инвестиционо одржавање Нове зграде Технолошког факултета Нови Сад,
шифра ОПРА-8/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 07/14, набавка услуга -
Услуге израде софтвера за стручне службе

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова -
Инвестиционо одржавање сутерена Старе зграде и првог спрата Нове зграде Технолошког факултета Нови Сад, шифра ОПРА-7/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Додатне информације и појашњења бр.3
Додатне информације и појашњења бр.4

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 06/14, набавка услуга -
Услуге еталонирања и баздарења, обликована по партијама од 1 до 2

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави - партија 1
Обавештење о обустави - партија 2

Отворени поступак јавне набавке услуга
услуге текућих поправки и одржавања лабораторијске опреме
сервис и поправка микроскопа ЦАРЛ-ЗЕИСС, шифра ОПСЕ-6/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуга
услуге текућих поправки и одржавања лабораторијске опреме
сервис УВ/ВИС спектрофотометра Т80+, шифра ОПСЕ-5/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 05/14, набавка услуга -
Услуге еталонирања и баздарења, обликована по партијама од 1 до 9

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Обавештење о обустави - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о обустави - партија 3
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
Обавештење о закљученом уговору - партија 5
Обавештење о закљученом уговору - партија 6
Обавештење о закљученом уговору - партија 7
Обавештење о закљученом уговору - партија 8
Обавештење о закљученом уговору - партија 9

Отворени поступак јавне набавке добара
Петрографски (поларизациони) микроскоп, шифра ОПМИ-4/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуга
услуге текућих поправки и одржавања лабораторијске опреме
уређаја за реверсну осмозу, шифра ОПСЕ-3/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Додатне информације и појашњења бр.2
Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуга
услуге текућих поправки и одржавања лабораторијске опреме
апарат ВИТЕК 2Ц, шифра ОПСЕ-2/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/14, набавка добара -
Идентификационе и антибиограм картице са потрошним материјалом

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/14, набавка услуга -
Услуге еталонирања и баздарења, обликована по партијама од 1 до 16

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
Обавештење о закљученом уговору - партија 5
Обавештење о закљученом уговору - партија 6
Обавештење о закљученом уговору - партија 8
Обавештење о обустави - партија 7
Обавештење о обустави - партија 9
Обавештење о обустави - партија 10
Обавештење о обустави - партија 11
Обавештење о обустави - партија 12
Обавештење о обустави - партија 13
Обавештење о обустави - партија 14
Обавештење о обустави - партија 15
Обавештење о обустави - партија 16

Јавна набавка мале вредности ОПГР 1/14, набавка добара -
Густиномер

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 02/14, набавка добара -
Сет за припрему узорака

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 01/14, набавка добара -
Средства за одржавање хигијене на период од годину дана

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења бр.1
Обавештење о закљученом уговору