logo tflogo uns

Јавне набавке за 2018 годину

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - ХИГИЈЕНСКО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 1/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ РЕСТОРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 2/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, партија 1
Одлука о обустави поступка, партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о обустави поступка јавне набавке, партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 3/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПРЕВОЗА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 4/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 5/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ ШТАМПЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 6/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - ТОНЕРИ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 7/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 8/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Конкурсна документација - пречишћен текст II
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 9/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 2

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПЕЛ 10/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПРА 11/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ НАМЕШТАЈА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 12/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОППМЛ 13/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Додатне информације и појашњења број 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 3
Обавештење о закљученом уговору, партија 4
Обавештење о закљученом уговору, партија 5
Обавештење о закљученом уговору, партија 6

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПОЗ 14/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ХЕМИКАЛИЈЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПХЕ 15/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Конкурсна документација - пречишћен текст II
Конкурсна документација - пречишћен текст III
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Додатне информације и појашњења број 3
Конкурсна документација - пречишћен текст IV
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 3

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ХОТЕЛСКОГ И АПАРТМАНСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПАХ 16/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 3
Обавештење о закљученом уговору, партија 4

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПОР 17/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Обавештење о продужељу рока за подношење понуда 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГОМ ШТАМПЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 18/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Додатне информације и појашњења број 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ РЕСТОРАНА ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 19/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ЦИРКУЛАТОР СА ГРЕЈАЊЕМ И ХЛАЂЕЊЕМ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПЦИ 20/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Конкурсна документација - пречишћен текст II
Конкурсна документација - пречишћен текст III
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - AУТОМАТСКА ЈЕДИНИЦА ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПАЈ 21/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ДИГИТАЛНА БИРЕТА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПДБ 22/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Додатне информације и појашњења број 3
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - АФРОМЕТАР ЗА ПЕНУШАВА ВИНА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПАВ 23/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ЦЕНТРИФУГА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПЛЦ 24/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ТУРБИДОМЕТАР ЗА МЕРЕЊЕ МУТНОЋЕ ВИНА И УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБНЕ ДОЗЕ БЕНТОНИТА ЗА БИСТРЕЊЕ ВИНА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПТУ  25/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ПОТЕНЦИОСТАТ, ГАЛВАНОСТАТ И АНАЛИЗАТОР ПРОМЕНЕ ФРЕКВЕНЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКУ ИМПЕДАНСНУ СПЕКТРОСКОПИЈУ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОППГ 26/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - БОД ИНКУБАТОР,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПБОД 27/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 28/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - МЕШАЛИЦА - „Vоrtеks“,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПВО 29/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ У ДЕЛУ СТАРЕ ЗГРАДЕ, НА ПЕТОМ СПРАТУ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПФС 30/18

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА - СПЕКТРОФОТОМЕТАР,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПСФ 31/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишчен текст II
Додатне информације и појашњења број 2
Конкурсна документација - пречишчен текст III
Додатне информације и појашњења број 3
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - НАМЕШТАЈ ПО МЕРИ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 32/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 33/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ДЕНЗИМЕТАР (ХИДРОСТАТИЦКА ВАГА) -ОДРЕЂИВАЊЕ ГУСТИНЕ ШИРЕ, ВИНА И ДЕСТИЛАТА КАО И АЛКОХОЛНЕ ЈАЧИНЕ ДЕСТИЛАТА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПДЕ 34/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - АУТОМАТСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ СУМПОР-ДИОКСИДА У ВИНИМА- SО2 - МЕТАР
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПАУ 35/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ФИЛТРАБИЛНОСТИ ВИНА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПИФВ 36/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ТЕРМОСТАТИ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПТЕ 37/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - МАГНЕТНА МЕШАЛИЦА СА ГРЕЈАЊЕМ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПММ 38/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ПРОФЕСИОНАЛНИ СТОНИ ПХ/ИСЕ ДВОКАНАЛНИ МЕРАЧ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПСМ 39/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

OTВOРEНИ ПOСTУПAК JAВНE НAБAВКE ДOБAРA - СИСTEM ЗA СИНTEЗУ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE OПСС 40/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

OTВOРEНИ ПOСTУПAК JAВНE НAБAВКE ДOБAРA - СИСTEM ЗA РEOЛOГИJУ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE OПСР 41/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - АНАЛИТИЧКА ВАГА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПАВ 42/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Додатне информације и појашњења број 2
Додатне информације и појашњења број 3 
Конкурсна документација - пречишћен текст II
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - МЕРАЧ ПРОТОКА АЗОТА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПМА 43/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – УСБ МИКРОСКОП
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПМС 44/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – Термохигрометар 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПТХ 45/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – Ултрасонични хомогенизер
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПУХ 46/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ СТО И СТОЛИЦА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 47/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ОПШТЕ ХЕМИКАЛИЈЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПОХ 48/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Додатне информације и појашњења број 2
Конкурсна документација - пречишћен текст II
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Додатне информације и појашњења број 3
Конкурсна документација - пречишћен текст III
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 2
Додатне информације и појашњења број 4
Конкурсна документација - пречишћен текст IV
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА „ХЕМИЈА ХРАНЕ-ПРАКТИКУМ СА РАДНОМ СВЕСКОМ“,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 49/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПЛМ 50/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћем текст I
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

OTВOРEНИ ПOСTУПAК JAВНE НAБAВКE ДOБAРA - РAЧУНAРИ И РAЧУНAРСКA OПРEMA,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE OПРР 51/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћем текст I
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАГНЕТНА МЕШАЛИЦА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПМЕ 52/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ИНКУБАТОР,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПИН 53/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Конкурсна документација - пречишћен текст II
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатне информације и појашњења број 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА –УНИВЕРЗАЛНИ МИКСЕР СА ДУПЛИКАТОРСКОМ ПОСУДОМ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПУМ 54/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА –УРЕЂАЈ ЗА ТАНГЕНЦИЈАЛНУ ФИЛТРАЦИЈУ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПТФ 55/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА-МИКРОМЕТАР
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПМИ 56/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - СЕНЗОР ЗА МЕРЕЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ CTX 300 CО2 СА ДИСПЛЕЈОМ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПЦТ 57/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ФИЛТРАЦИОНА АПАРАТУРА СА ФИЛТЕР ДИСКОМ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПФА 58/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – ПРЕЦИЗНА ВАГА СА КОМУНИКАЦИОНИМ КОМПЛЕТОМ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОППВ 59/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – ВОРТЕКС МЕШАЛИЦА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПВМ 60/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – пХ-МЕТЕР СА ПЛАСТИЧНОМ ЕЛЕКТРОДОМ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОППХ 61/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – ВАГА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПВА 62/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – МЕШАЛИЦА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПМЕ 63/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – 3Д ШТАМПАЧ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПШТ 64/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – USB МИКРОСКОП
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПМС 65/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДOБAРA – КAНЦEЛAРИJСКИ НAMEШTAJ,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE JНMВ 66/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДOБAРA – НAMEШTAJ ЗA OПРEMAНJE ПРOСTOРИJA ФAКУЛTETA,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE JНMВ 67/18
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору