logo tflogo uns

Студентска анкета за студенте основних и мастер студија ће бити активна од 11. јануара 2024. године на вашем налогу е-студент. Анкету је потребно попунити у целости. Непопуњена анкета онемогућава пријаву испита и упис у нареду школску годину.

17. новембрa 2023. године од 12.00 часова у Амфитеатру Ректората ће се одржати Конференција „Како до веће запошљивости младих – изазови и прилике 2023.“
Пријаве на конференцију врше се онлајн, a Агенда са детаљном сатницом налази се у прилогу обавештења.

Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду је расписао Конкурс за доделу 86 стипендија студентима основних и мастер студија за школску 2023/24. годину.

Преузмите прилоге

Октобарски испитни рок

четвртак, 28 септембар 2023

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК на свим нивоима студија се продужава до 6. октобра 2023. године.

У продуженом року је могуће полагати само усмене испите. Важе испитне пријаве за октобарски испитни рок.

Програми стипендирања

уторак, 01 август 2023

Програми стипендирања

У прилогу су коначни резулати конкурса за похађање стручне студентске праксе у производном погону Биоспрингер РС Д. О.О. Сента у Сенти.

У прилогу су прелиминарни резулати конкурса за похађање стручне студентске праксе у производном погону Биоспрингер РС Д. О.О. Сента у Сенти.

Катедра за биотехнологију , Teхнoлoшки фaкултeт Нoви Сaд рaсписуje Кoнкурс зa избoр двa студeнтa-студенткиње, зa пoхaђaњe стручнe студeнтскe прaксe у прoизвoднoм пoгoну Биоспрингер РС Д.О.О. Сента у Сeнти.
Кoнкурс сe oбjaвљуje нa oглaснoj тaбли Фaкултeтa и нa вeб стрaници Фaкултeтa и oтвoрeн je 8 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa.
Текст Конкурса и Образац за пријаву се налазе у прилогу

Студенти основних и мастер студија који први пут редовно слушају наставу су у обавези да имају потписе предметних наставника у индексу. Овера летњег семестра ће бити 15. јуна 2023. године. Овера семестра је електронска и није потребно долазити са индексом у студентску службу. За оверу семестра потребно је да на вашем налогу е-студент на дан овере семестра имате на располагању 2000 динара. Уплату извршити благовремено (барем 2-3 радна дана раније) на лични позив на број уз обавезно навођење модела плаћања 97. Уколико за 2-3 радна дана немате стредства на рачуну јавите се на маил студентске службе са сликом уплатнице или можете доћи лично са оригинал уплатницом.
Студенти који су поново или унапред слушали наставу, оверавају семестар 15. и 16. јуна 2023. године, од 10 до 12 часова. За оверу је потребно имати потпис(е) у индексу, попуњен семестрални лист (сајт Факултета-Студенти-Обрасци и школарина) и уплатницу на 2000 динара на жиро рачун Факултета, модел 97 позив на број 79-742121 (не на лични број). Овера се врши личним доласком у студентску службу-шалтер сала.
Накнадна овера семестра се плаћа према важећем ценовнику Факултета.