logo tflogo uns

Универзитет у Новом Саду расписује јединствени Јавни позив за пријаву студената за Еразмус+ одлазну мобилност са Универзитета у Новом Саду према високошколским установама из држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму (раније познате као програмске земље - чланице ЕУ, Северна Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска).
Све информације о конкурсу и начину пријављивања, могу се наћи на:
https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-a/erazmus/ka131/7795-ka131-odlazna-studenti-09-2022

У понедељак, 12.9.2022. године, Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а одржаће онлајн презентацију текућег Јавног позива за пријаву студената УНС-а за Еразмус+ стипендије/мобилност у сврху обављања стручне праксе.

Текст конкурса - опширније

Линк за приступ платформи/презентацији

Приступни број: 2368 883 6119
Лозинка: MYbpV3NWf73

Obavljanje prakse u okviru Erasmus+ programa

четвртак, 25 август 2022

Otvoren je konkurs za prijavu studenata UNSa za Erazmus+ odlaznu mobilnost u svrhu obavljanja prakse.

Sve informacije vezane za konkurs možete pronaći na linku:

https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-a/73-erazmus/7189-erazmus-konkursi-ka103

Rok za dostavljanje prijava je 30. septembar 2022. godine

У прилогу су коначни резулати конкурса за похађање стручне студентске праксе у производном погону Биоспрингер РС Д. О.О. Сента у Сенти.

 

У прилогу су прелиминарни резулати конкурса за похађање стручне студентске праксе у производном погону Биоспрингер РС Д. О.О. Сента у Сенти.

Студенти основних и мастер студија који први пут редовно слушају наставу су у обавези да имају потписе предметних наставника у индексу. Овера летњег семестра ће бити 16. јуна 2022. године. Овера семестра је електронска и није потребно долазити са индексом у студентску службу. За оверу семестра потребно је да на вашем налогу е-студент на дан овере семестра имате на располагању 2000 динара. Уплату извршити благовремено (барем 2-3 радна дана раније) на лични позив на број уз обавезно навођење модела плаћања 97. Уколико за 2-3 радна дана немате стредства на рачуну јавите се на маил студентске службе са сликом уплатнице или можете доћи лично са оригинал уплатницом.
Студенти који су поново или унапред слушали наставу, оверавају семестар 16. и 17. јуна 2022. године, од 10 до 12 часова. За оверу је потребно имати потпис(е) у индексу, попуњен семестрални лист (сајт Факултета-Студенти-Обрасци и школарина) и уплатницу на 2000 динара на жиро рачун Факултета, модел 97 позив на број 79-742121 (не на лични број). Овера се врши личним доласком у студентску службу-шалтер сала.
Накнадна овера семестра се плаћа према важећем ценовнику Факултета.

Biospringer - KONKURS

среда, 25 мај 2022

 

зa пoхaђaњe стручнe студeнтскe прaксe у прoизвoднoм пoгoну Биоспрингер РС Д. О.О. Сента у Сeнти

објављен дана 25.05.2022. године

 

Уговоре и обавештења за студентске кредите и стипендије можете преузети у студентској служби (соба број 1), радним даном од 10 до 13 часова.

Студентски парламент Факултета је орган Факултета, који заступа и штити права и интересе студената и разматра питања и активности у интересу студената.
Право да буду бирани за члана Студентског парламента Факултета, имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент, које кандидује студентска организација регистрована у складу са законом којим се уређује студентско организовање или које кандидује неформална група студената која има писмену подршку најмање 10% укупног броја студената Факултета.

Избор чланова Студентског парламента Факултета, одржава се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем