logo tflogo uns
петак, 14 јул 2023 14:10

Предавање „Вештине јавног говора у академском свету„

У Плавој сали Технолошког факултета Нови Сад, одржано је веома интересантно предавање “Вештине јавног говора у академском свету", др Петра Врговића, професора Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду.
Предавање се реализује уз подршку TwiNSolCECs пројекта, координатора др Наташe Ђуришић-Младеновић.
У данашње време, важност вештине јавног говора у академском свету је неспорна - јавни наступ игра кључну улогу у успеху рада професора и истраживача, омогућавајући им да презентују своје идеје, истраживања и закључке на јасан и убедљив начин. Ове вештине не само да помажу у преношењу знања, већ и у изградњи личног самопоуздања и способности да се оствари утицај на публику. Вештине привлачења и задржавања пажње слушалаца, концизног изражавања, представљања комплексних закључака на разумљив начин, коришћења ефективне невербалне комуникације и управљања дијалогом су само неке од оних на којима је потребно стално радити.
Проф. др Петар Врговић је завршио основне студије из психологије, а титулу доктора наука је стекао у области инжењерског менаџмента. На пресеку психологије и техничких наука бави се истраживањима о људским аспектима инжењерских процеса, имајући у фокусу комуникацију као основни алат и незаменљиву карику у успешности рада појединца и компанија. У свом раду као предавач и консултант наглашава важност развијања личних комуникационих вештина, али и значај управљања комуникацијом на нивоу организаци