logo tflogo uns
понедељак, 10 јул 2023 14:27

Одбрањена докторска дисертација кандидата Милице Перовић

На Технолошком факултету, 7. јула 2023. године, успешно је одбрањена докторска дисертација на студијском програму Биотехнологија, кандидата Милице Перовић, "Протеини леблебије (𝘊𝘪𝘤𝘦𝘳 𝘢𝘳𝘪𝘦𝘵𝘪𝘯𝘶𝘮 L.) - ензимска екстракција, карактеризација и модификација у наноструктуре погодне за унапређену примену".
Комисију су чинили: проф. др Марина Шћибан, Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, председник, проф. др Мирјана Антов, Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, ментор, проф. др Биљана Пајин, Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, члан, проф. др Зорица Кнежевић Југовић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, члан, и проф. др Дејан Безбрадица, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, члан.