logo tflogo uns
петак, 26 август 2022 11:59

Одбрањена докторска дисертација кандидата Ане Варга

У уторак, 2. августа 2022. године, одбрањена је докторска дисертација кандидата Ане Варга, под називом „Утицај етарских уља на биофилмове одабраних сојева ентеробактерија формираних на лисној површини поврћа“.
Чланови комисије су били: Др Александра Тепић Хорецки, Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, председник, др Сунчица Коцић-Танацков, доцент, Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, ментор и др Ивана Чабаркапа, виши научни сарадник, Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду, члан.