logo tflogo uns
уторак, 22 децембар 2020 11:30

Одбрањена докторска дисертација Милене Вујановић

На Технолошком факултету је, у понедељак, 14. децембра 2020. године, успешно одбрањена докторска дисертација кандидата Милене Вујановић. Тема доктората, који је рађен на студијском програму докторских академских студија Прехрамбено инжењерство, је „Хемијски састав, биолошке и функционалне карактеристике нових производа од зове“.
Комисију су чинили проф. др Марија Радојковић, ментор, проф. др Владимир Томовић, председник комисије и др Александра Цветановић, научни сарадник, са Технолошког факултета Нови Сад, и проф. др Ивана Беара, са Природно-математичког факултета у Новом Саду.
Докторска дисертација је у фокусу имала испитивање зове, самоникле биљне врсте са подручја Балкана, применом различитих иновативних техника изоловања али и утврђивања биолошких и функционалних карактеристика прехрамбених производа који до сада нису пласирани на тржиште. Посебан допринос дисертације научној заједници и привредном сектору је добијање производа као што су матични сок од зове, воћно вино на бази бобица зове, екстракти и етарско уље од различитих делова биљке, уз смернице на који начин се исти могу на индустријском нивоу производити.