logo tflogo uns
  • Насловна
  • О нама
  • Вести
  • Научно – истраживачки пројекат „Дизајн малтера за конзервацију - Римска граница на Дунаву 2000 година касније“
среда, 02 децембар 2020 13:46

Научно – истраживачки пројекат „Дизајн малтера за конзервацију - Римска граница на Дунаву 2000 година касније“

Научно – истраживачки пројекат "Mortar Design for Conservation - Danube Roman Frontier 2000 Years After (MoDeCo2000) - Дизајн малтера за конзервацију - Римска граница на Дунаву 2000 година касније", траје од 2020. до 2022. године и финансира се из програма ПРОМИС, Фонда за науку Републике Србије.
Носилац пројекта је Археолошки институт, а спроводи га заједно са Технолошким факултетом Нови Сад и Институтом за испитивање материјала, Београд. Чланови истраживачког тима са Технолошког факултета су проф. др Јоњауа Раногајец и доц. др Снежана Вучетић, са Катедре за инжењерство материјала.
Овај научни пројекат се бави истраживањем римских малтера на делу дунавског лимеса на територији Републике Србије.
Мултидисциплинарно истраживање MoDeCo2000 се огледа у повезивању архитектонског и археолошког контекста, начина експлоатације и обраде сировина, као и технологије израде грађевинских материјала.
Пројекат има специфичне циљеве, међу којима је развој научне базе података из области археологије, архитектуре, науке о конзервацији, технологије, геологије и хемије. Креираће се сет препорука и мера заштите за очување будућег Унесковог добра "Frontiers of the Roman Empire - Danube Limes in Serbia", као дела номинационог досијеа за Унескову Листу светског наслеђа, на основу смерница ICOMOS–а. Истраживања на територији српског дела некадашњег дунавског лимеса могу се проширити и на друга римска налазишта, али и на она из каснијих историјских периода, како у Србији, тако и у региону.