logo tflogo uns
среда, 25 новембар 2020 11:52

Одржане прве вежбе у погону мини-пиваре

У уторак, 17. новембра 2020. године, одржане су прве студентске вежбе у погону мини-пиваре Технолошког факултета Нови Сад. Вежбе су, за студенте 4. године студијског програма Биотехнологија, студијско подручје Прехрамбена биотехнологија, организовале проф. др Јелена Пејин, асистент Милана Прибић и технички сарадник Биљана Тодоровић. Циљ ових вежби је била примена теоријског знања стеченог на предмету Технологија пива, у пракси у погону мини-пиваре.
Мини пивара, капацитета 60 литара је донација компаније Carlsberg Srbija Технолошком факултету у наставне и научноистраживачке сврхе, што ће студентима омогућити конкретан рад на појединачним уређајима свих фаза производње, као и на целом поступку производње пива.