logo tflogo uns
петак, 19 април 2019 04:14

Примена и значај арома у прехрамбеним производима

У Плавој сали Технолошког факултета Нови Сад у понедељак, 15.04.2019. године, одржано је стручно предавање на тему: "Примена и значај арома у прехрамбеним производима".

Стручно предавање је одржала Данијела Вуковић, дипломирани инжењер технологије, која је дипломирала на предмету Технологија млека и млечних производа са темом „Развој производње дијеталног кварка уз примену пробиотика“ и стекла диплому Технолошког факултета Нови Сад 2004. године. Од 2005. године запослена је на позицији Развојно тржишни инжењер у ETOL JVE д.о.о. Нови Сад, који је део IFF групе, водећег светског произвођача аромских композиција и боја за комплетну прехрамбену индустрију. У оквиру рада на наведеној позицији, укључена је у послове који се односе на управљање и развој тржишта. Учествује у раду развојних група у матичном предузећу, а у директној је сарадњи са прехрамбеним произвођачима на тржишту Србије и учествује у развоју нових производа. Задужена је за примену и унапређење система менаџмента здравствено безбедног производа и сарадњу са надлежним органима, институцијама и организацијама.

Кроз презентацију  дипл. инж. Данијела Вуковић упознала је студенте и заинтересоване колеге са хемијским карактеристикама, условима употребе и начином апликације арома у одабраним прехрамбеним производима. Такође, упознала је присутне са применом арома у развоју технологије нових прехрамбених производа на домаћем тржишту, као и са  савременим трендовима на светском тржишту.