logo tflogo uns
понедељак, 14 јануар 2019 14:52

Успешна потврда акредитације Лабораторије за амбалажу и паковање

На Технолошком факултету Нови Сад, 26.12.2018. године, Акредитационо тело Србије (АТС) било је у другој редовној надзорној посети Лабораторији за амбалажу и паковање и утврдило да је рад Лабораторије усаглашен са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Лабораторија за амбалажу и паковање Технолошког факултета Нови Сад акредитована је 1996. године и реализује 45 техника испитивања амбалажних материјала и амбалаже, а од 2012. године је једина акредитована лабораторија у Србији и окружењу која врши испитивања биоразградивости пластичних кеса.

На уводном састанку који је одржан у просторијама Лабораторије, тим за оцењивање АСТ-а који су чинили: Станојла Обрадовић, вођа тима и технички експерти Александра Перић-Грујић и Александар Маринковић поздравила је проф. др Биљана Пајин, декан Технолошког факултета. Након уводних излагања проф. др Вере Лазић, руководиоца Лабораторије за амбалажу и паковање и Станојле Обрадовић, вође тима за оцењивање испред АСТ, приступило се реализацији оцењивања. Акредитационо тело Србије је према Плану оцењивања, обавило друго редовно оцењивање усаглашености рада акредитоване Лабораторије за амбалажу и паковање са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006. Тим за оцењивање је утврдио да је Лабораторија за амбалажу и паковање задовољила све захтеве наведеног стандарда, те је оцењивање усаглашености са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006. завршено без налаза, односно без неусаглашености, забринутости и коментара.

По завршетку оцењивања проф. др Вера Лазић, руководилац Лабораторије за паковање и амбалажу изразила је посебну захвалност проф. др Биљани Пајин, декану Технолошког факултета Нови Сад на подршци и активном учешћу у реализацији оцењивања, као и тиму Лабораторије који је учествовао у оцењивању доц. др Сенки Поповић, руководиоцу квалитета, др Невени Хромиш, координатору послова и Сави Попову, техничком сараднику. Поред тога, проф. др Вера Лазић захвалила се и комплетном руководству и службама Факултета, на подршци и доброј сарадњи на реализацији бројних послова који су неопходни за добро функционисање акредитоване Лабораторије.