logo tflogo uns
среда, 15 мај 2019 03:22

Студенти Технолошког факултета Нови Сад ЈKП Водовод и Kанализација у Суботици

Студенти Технолошког факултета Нови Сад који слушају технологију воде и отпадних вода посетили су 09.05.2019. године ЈKП Водовод и Kанализација у Суботици. Ово комунално предузеће је носилац низа награда за рад у овој области. Стручна екскурзија је организована за студенте четврте године студијског програма Биотехнологија, студијског подручја прехрамбена биотехнологија и четврте године студијског програма Прехрамбено инжењерство, студијскаг подручја Kонтрола квалитета и Инжењерство угљенохидратне хране.

Студенти су посетили извориште воде и фабрику воде, централну лабораторију и постројење за пречишћавање отпадних вода у пратњи проф. др Марине Шћибан, доц. др Јелене Продановић, асистента др Драгане Kукић и Невене Благојев, истраживача сарадника. Студенте и представнике Факултета испред ЈKП Водовод и Kанализација дочекали су Огњен Ивић у фабрици воде, Радуловић Новак Рената у централној лабораторији и Биљана Исић, која је основне и мастер студије завршила на Технолошком факултету Нови Сад, на модулу Прехрамбена биотехнологија, и која је руководилац на пречистачу отпадних вода.

Током посете студенти су се упознали са радом фабрике воде у којој се припрема вода за пиће за град Суботицу и нека околна насеља. Технолошки процес припреме воде у овом водоводу је специфичан по уклањању арсена који се налази у сировој подземној води која долази на обраду. У централној лабораторији, студенти су се упознали са физичко-хемијским, хемијским и микробиолошким анализама узорака водоводске воде и отпадних вода, које се свакодневно врше у циљу утврђивања квалитета воде и ефикасности пречишћавања отпадних вода. На пречистачу отпадних вода су студенти могли видети најсавременију технологију пречишћавања комуналних отпадних вода већих насеља, која није још широко заступљена ни у развијенијим земљама. Ова технологија обухвата стандардну припрему и примарну обраду отпадне воде, након чега следи унапређено биолошко уклањање истовремено органске материје, фосфорних и азотних једињења. На тај начин се постиже квалитет пречишћене отпадне воде прописан како релевантним Директивама ЕУ, тако и нашом Уредбом која се односи на испуштање отпадних вода, чиме се обезбеђује очување квалитета воде Палићког језера, осетљивог на еутрофикацију. Муљеви који настају при пречишћавању отпадних вода се третирају анаеробном обрадом, при чему се добија биогас који се одмах у погону користи за добијање електричне енергије. Добијени биогас може да подмири до 20% електричне енергије која се троши у овом погону. Студенти су такође посетили погонску лабораторију у којој су видели који се параметри прате на самом пречистачу у циљу успешног вођења процеса пречишћавања отпадних вода.