logo tflogo uns
среда, 12 јун 2019 03:01

NTC Science на Технолошком факултету

НТЦ радионице за даровите ученике седмих и осмих разреда Новог Сада покренуте су под називом NTC Science на Технолошком факултету у Новом Саду.

NTC Science је нови део НТЦ програма, који ће се бавити иновативним методама наставе у природно-математичким предметима, а спроводиће га научно-истраживачки НТЦ тим са стручним тимом Технолошког факултета. Радиће с даровитим ученицима иновативне методе учења, уз помоћ којих ће прелазити градиво из хемије, а касније и из физике и биологије. Аутори NTC Science програма су Вук Рајовић и Немања Бојанић.

Први циклус рада с даровитим ученицима из ОШ „Ђорђе Натошевић“ и ОШ „Петефи Шандор“ спроводиће: Вук Рајовић, Никола Маравић и Јована Ђуран.

НТЦ програм је ауторизован програм који се спроводи у преко 20 држава Европе од којих у 8 има акредитацију државног Министарства образовања.