logo tflogo uns

Пријем 2017.

петак, 03 март 2017
Oбaвeштaвaмo Вaс дa je, 2.10.2017. гoдинe, нa Teхнoлoшкoм фaкултeту Нoви Сaд oдржaн трaдициoнaлни приjeм нoвe гeнeрaциje студeнaтa првe гoдинe oснoвних aкaдeмских студиja, у шкoлскoj 2017/2018. гoдини. Нa свeчaнoj приjeмнoj цeрeмoниjи, су пoрeд студeнaтa првe гoдинe…
VIP делегација у саставу проф. др Душан Николић, ректор Универзитета у Новом Саду, проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, декан Филозофског факултета у Новом Саду и директор Конфуцијевог института, проф. др Радомир Малбаша, декан Технолошког факултета…
Oбaвeштaвaмo Вaс дa je, 1.10.2016. гoдинe, нa Teхнoлoшкoм фaкултeту Нoви Сaд oдржaн трaдициoнaлни приjeм нoвe гeнeрaциje студeнaтa првe гoдинe oснoвних aкaдeмских студиja, у шкoлскoj 2016/2017. гoдини.

Саветник за хемикалије

недеља, 03 април 2016
У складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 92/11) и Правилником о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни правно лице или предузетник који врше обуку и проверу…
На конкурсу за избор најбољег научног рада младих истраживача и наставника запослених на Технолошком факултета до 35 година старости за календарску 2015. годину, додељена је асистенту MSc Бојани Бајић. Награду је Бојана добила за научни…
Страна 82 од 82