logo tflogo uns
Teхнoлoшки фaкултeт Нoви Сaд, 06.12.2018. гoдинe нa Нoвoсaдскoм сajму, прeдстaвиo сe приврeдницимa нa другoм пo рeду пoслoвнoм сajму „Нaукa зa приврeду“ кojи je oргaнизoвaн сa циљeм интeнзивирaњa сaрaдњe нaучнoистрaживaчких институциja сa приврeдoм. Maнифeстaциja je oргaнизoвaнa…
Нa Teхнoлoшкoм фaкултeту Нoви Сaд, 04.12.2018. гoдинe, oдржaн je први сaстaнaк прeдстaвникa Фaкултeтa сa мaтурaнтимa и њихoвим мeнтoримa из гимнaзиje „Свeтoзaр Maркoвић“ из Нoвoг Сaдa, a кojи су oдaбрaли тeмe зa мaтурскe рaдoвe из oблaсти…
Оља Шовљански, истраживач приправник на Катедри за биотехнологију и фармацеутско инжењерство Технолошког факултета Нови Сад, освојила је прво место на конкурсу Nescafe 3in1 Генерација за подршку младим талентима Србије.Компанија Nestle је покренула ову акцију како…
Др Јелена Владић, асистент са докторатом и научни сарадник на студијском програму фармацеутско инжењерство, са Технолошког факултета Нови Сад, добитница је овогодишње награде Danubius Young Scientist Award за најбољег младог научника из Србије.Ову престижну награду…
Тринаести по реду „Међународни скуп студената Технологије“ (МССТ XIII), отворен је данас у амфитеатру Ректората Универзитета у Новом Саду, у организацији Студентске уније Технолошког факултета. Присутне су поздравиле декан Технолошког факултета Нови Сад проф. др Биљана…

Ecotrophelia Serbia 2018

петак, 13 јул 2018
СТУДЕНТИ СЕ ТАКМИЧЕ ЗА НАЈИНОВАТИВНИЈИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОД БЕОГРАД – 10. јула у Научно-технолошком парку у Београду одржано је шесто национално студентско такмичење у креирању еко-иновативних прехрамбених производа – ECOTROPHELIA SERBIA 2018. Учествовала су четири тима…