logo tflogo uns

Катедра за биотехнологију

Чланови Катедре су активни у наставном процесу на свим нивоима академских студија (основне, мастер и докторске, као и на специјалистичким академским студијама Микробиолошка` безбедност хране), у научном и стручном раду из области биотехологије. Од основања Факултета настава из традиционалних биотехнолошких процеса (технологија пива, вина, квасца, биоетанола, јаких алкохолних пића) поверена је запосленима у Заводу за микробиолошке процесе, касније Институту за микробиолошке процесе и примењену хемију, а од 1992. године Катедри за биотехнологију. Временом је прошириван наставни програм и квалитативно надограђиван па је данас Катедра одговорна за модуле Прехрамбена биотехнологија и Биохемијско инжењерство.

Настави са читањем

Катедра за нафтно-петрохемијско инжењерство

Студијско подручје Нафтно-петрохемијског инжењерства је засновано на примени хемијског инжењерства у технологијама прераде нафте, гаса и петрохемије. Кроз програме Основних академских, Мастер академских и Докторских студија, ово студијско подручје омогућава стицање знања неопходних за прераду сировина и производњу, испитивање и развој, и примену производа нафте, гаса и петрохемијских производа, као и њихових еколошки прихватљивих супституената, укључујући и алтернативна горива.

Настави са читањем

Катедра за инжењерство материјала

На смеру Инжењерство материјала студенти стичу знања на сва три нивоа студија: основне, мастер и докторске академске студије. Смер Инжењерство материјала се бави образовањем студената у области развоја керамичких и полимерних материјала и то како добијања нових тако и унапређења постојећих материјала, а све у складу са захтевима које постављају нови научни трендови.

Настави са читањем

Катедра за фармацеутско инжењерство

Запослени су активни у наставном процесу на свим нивоима студија, научном и стручном раду из области биотехнологије и фармацеутског инжењерства. Од оснивања Факултета настава из класичних биотехнолошких процеса (технологија пива, вина, квасца, биоетанола) поверена је запосленима у Заводу за микробиолошке процесе, претечи данашњег дела Катедре. Временом је прошириван наставни програм и квалитативно надограђиван па је данас Катедра одговорна за модуле Прехрамбена биотехнологија и Биохемијско инжењерство (обухвата савремене процесе као што су нпр. генетичко инжењерство и биосепарациони процеси).

Настави са читањем

  • 1
  • 2