logo tflogo uns

Студијски програм: Управљање материјалним и енергетским токовима

Управљање материјалним и енергетским токовима образује и оспособљава стручњаке из научне области Технолошко инжењерство за управљање материјалним и енергетским токовима у индустрији, ради адекватног пројектовања, организовања, контроле и самосталног решавања проблема насталих током самог процеса производње у хемијској, нафтно – петрохемијској, прехрамбеној и фармацеутској индустрији. Такође, циљ студијског програма је оспособљавање стручњака за вођење, истовремено, са технолошког, економског и социјалног аспекта, оригиналних и научно релевантних истраживања која доприносе развоју нових и унапређењу постојећих индустријских процеса, ради повећања енергетске ефикасности постројења, смањења отпадних токова, заштите животне средине и увођења нулте емисије, у складу са националним и међународним законима и стандардима.

Настави са читањем

  • 1
  • 2