logo tflogo uns

Обавештење Истакнут

понедељак, 30 новембар 2020 10:49

Наставно-научно веће Технолошког факултета Нови Сад, донело је одлуку да ће се почев од 01.12.2020. године, теоријска настава и рачунске вежбе одржавати online преко платформе SOVA и Microsoft Teams.