logo tflogo uns
петак, 27 јануар 2023 12:28

Радионица „Функционални хлеб са рогачем“

У Плавој сали Технолошког факултета Нови Сад, 24. јануара 2023. године, одржана је радионица под називом „Функционални хлеб са рогачем“, којој су присуствовали представници малих произвођача хране, пекарске индустрије и ученици и наставници Техничке школе „Павле Савић“ из Новог Сада, смера Прехрамбени техничар. Радионица је саставни део активности у оквиру Пројекта „Стварање нових функционалних, прехрамбених производа трансфером знања између научно-истраживачких организација и малих произвођача хране“ који финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања.
Присутне је поздравила проф. др Биљана Пајин, декан Факултета и руководилац пројекта, а затим су одржана три предавања: „Функционални хлеб са рогачем“, проф. др Драгане Шороња-Симовић, Технолошки факултет Нови Сад, „Здравствени значај и испитивање биоактивних компоненти функционалне хране: in silica, in vitro и in vivo методологија, асист. др мед. Николе Мартића, Медицински факултет и „Сензорска процена прихватљивости нових функционалних производа“ др Јоване Петровић, Технолошки факултет Нови Сад.
У другом делу радионице организована је сензорска анализа хлеба са рогачем у Сензорској лабораторији Технолошког факултета Нови Сад.