logo tflogo uns
среда, 21 децембар 2022 09:40

Пројект BioUtilize из програма Идеје

Мултидисциплинарни тим који реализује пројект BioUtilize чине др Бранимир Павлић (руководилац пројекта), др Зоран Зековић, др Александра Цветановић, др Бранислав Шојић, др Душан Ракић, др Јелена Јерковић и мср Татјана Ђорђевић са Технолошког факултета Нови Сад; др Александра Мишан, др Милица Појић, др Немања Теслић, др Алена Томшик са Научног института за прехрамбене технологије Нови Сад, и др Александра Скепнек и др Дуња Дувњак са Пољопривредног факултета Београд.
Основна идеја пројекта BioUtilize јесте валоризација недовољно искоришћеног медицинског биља, споредних производа прехрамбене индустрије и пољопривредног отпада као сировине за добијање биоактивних једињења са високим потенцијалом за коришћење у фармацеутској, козметичкој и прехрамбеној индустрији. Излазни резултати пројекта директно су усмерени ка домаћој привреди. Добијени екстракти са највећим биоактивним потенцијалом биће коришћени у формулацији нових производа, а циљ је и побољшање производног процеса у прехрамбеној и фармацеутској индустрији и стварање нових тржишних могућности за процесну индустрију.
Пројект се финансира из програма Идеје, Фонда за науку Републике Србије, почео је 15. јануара 2022. и трајаће до 14. јануара 2025. године.
Представљање пројекта BioUtilize у емисији Наука Привреди