logo tflogo uns
петак, 15 јул 2022 11:45

Сарадња у оквиру Кост акције са универзитетом у Лисабону

У оквиру COST Акције LignoCOST број CA17128 - Establishment of a Pan-European Network on the Sustainable Valorisation of Lignin, Рикардо Кошта, студент докторских студија са Универзитета у Лисабону (ISA, Instituto Superior de Agronomia) борави од 4. до 23. јула на Технолошком факултету Нови Сад, на одељењу за Технологију воде и отпадних вода.
Циљ овог истраживачког боравка је испитивање могућности употребе лигнина за третман отпадних вода. Експериментални рад одвија се уз помоћ колегиница др Весне Васић и др Драгане Кукић, са Катедре за биотехнологију и фармацеутско инжењерство, уз надзор проф. др Мирјане Антов и проф. др Марине Шћибан. Део добијених резултата биће саставни део докторске дисертације Рикарда Коште.