logo tflogo uns
четвртак, 08 април 2021 09:37

Нови циклус акредитације Лабораторије за испитивање прехрамбених производа

6. априла 2021. године, одржан је сaстaнaк рукoвoдствa Лaбoрaтoриje за испитивање прехрамбених производа сa кooрдинaтoримa/сарадницима Oдeљeњa.
Лабораторија за испитивање прехрамбених производа је акредитована од 2003. године и од тада перманентно унапређује свој рад и усклађује га са најновијим захтевима за обезбеђење квалитета, што потврђују и резултати поновног оцењивања (реакредитације) из 2020. године. Оцењивање од стране Акредитационог тела Србије (АТС) у трајању 5 дана је у веома тешким околностима пандемије Цовид-19 релизовано у новембру и децембру, уз значајно проширење Обима акредитације. Акредитационо тело Србије је, на основу остварених резултата оцењивања утврдило да је рад Лабораторије усклађен са стандардом СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017 и 29. марта 2021. године донело Одлуку о обнављању акредитације за период 2021-2025. године, укључујући и проширење Обима акредитације.
Сарадници и Руководство Лабораторије су својим ангажманом и преданошћу, у домену свог рада, дали пун допринос успешном раду Лабораторије и њеном даљем унапређењу.
И у овом случају, Лабораторија је имала пуну подршку и разумевање Руководства Факултета које на тај начин даје свој допринос њеном успешном раду и пословању.