logo tflogo uns
понедељак, 11 јануар 2021 09:56

Сари Јоксовић награда Студент генерације Универзитета у Новом Саду

Сенат Универзитета у Новом Саду донео је одлуке о додели награда најбољим студентима Универзитета у школској 2019/2020. години: награде Најбољи студент Универзитета, награда Студент генерације у појединим наставно-научним областима, признања за врхунске резултате постигнуте на европским и светским такмичењима и Награде „Александар Саша Поповић“.

Награда Студент генерације у области техничко-технолошких наука додељена је Сари Јоксовић, која је основне академске студије на Технолошком факултету Нови Сад завршила са укупном просечном оценом 10.

Сара Јоксовић је такође најбољи студент Технолошког факултета за школску 2019/2020. годину, као и најбољи студент IV године студија (генерација уписана 2016/2017). Због изузетног оствареног успеха, Сара је награђивана као Студент генерације на свим претходним годинама студирања (2017, 2018. и 2019. године). Сара је дипломирала на студијском програму Инжењерство материјала, а тема завршног рада, под менторством проф др Владимира Срдића, била је "Добијање и карактеризација танких филмова на бази лантан манганата". Сара је наставила студирање на Технолошком факултету и тренутно је на мастер академским студијама на истом студијском програму.

По речима ментора, проф. др Владимира Срдића, Сара Јоксовић је бриљантна млада особа и вансеријски студент, која би требало да буде пример младима у Србији. "Одликује се вредноћом, упорношћу, широким знањем, али је у исто време је красе скромност и позитивна енегрија. Током студија се није само ограничила на учење и полагање испита, већ је била укључена у бројне ваннаставне активности, почев од лабораторијског рада, укључивања у наша текућа истраживања, учешћа у међународним научним студентским скуповима, али и другим друштвено важним активностима. Сара се лако уклапа у тимски рад, показује велику заинтересованост за проширењем свог знања и увек је спремна да постави интересантна питања, која указују на добро разумевање проблема са којим се сусреће."