logo tflogo uns
среда, 06 март 2019 12:46

SARCOS

Најновија научна достигнућа из перспективе 40 докторанада из целе Европе

На Технолошком факултету Нови Сад у организацији Лабораторије за испитивање материјала у културном наслеђу, од 07.03 – 09.03.2019. године, по први пут у Србији организује се скуп студената докторских и постдокторских студија из целе Европе, као једна од активности европског пројекта SARCOS у оквиру COST CA15202 акције.

SARCOS скуп докторанада и постдокторанада је организован са циљем представљања истраживања у вези са самолечењем бетона и бетонских структура. У оквиру презентације и дискусије младих истраживача биће презентовани различити механизми и нови материјали чијом применом долази до самозацељивања пукотина у бетону. Ова истраживања су веома актуелна како на европском тако и на светском нивоу, јер самолечење бетона доводи до значајног смањења трошкова одржавања како модерних, тако и историјских грађевина.

Потврда да је тема самолечења бетона веома актуелна јесте чињеница да ће скупу присуствовати 40 студената докторских и постдокторских студија из Уједињеног Краљевства, Италије, Белгије, Македоније, Турске, Пољске, Шпаније, Грчке, Португала, Летоније и Француске. Поред презентовања резултата истраживања, један део скупа биће посвећен и практичном делу који ће се одвијати у Лабораторији за испитивање материјала у културном наслеђу, Лабораторији за полимерне материјале и Лабораторији за микробиологију.

Овакав скуп је од великог значаја како за Технолошки факултет Нови Сад, тако и за студенте, али и за ширу јавност, с обзиром да се свим заинтересованима пружа прилика да се упознају са најновијим научним истраживањима у оквиру веома актуелне теме. Поред тога, значај оваквог скупа огледа се и у повезивању учесника, размене идеја, као и у остваривању потенцијалне научне и стручне сарадње.