logo tflogo uns

Студијски програм: Енологија - није више активан

Циљеви студијског програма Енологија: Образовање и оспособљавање стручњака Енолога у оквиру ужих научних области Биотехнологија. Образовање Специјалиста инжењера технологије способних да самостално воде технолошки процес производње вина од грожђа као и специјалних и воћних вина, али и да решавају новонастале ситуције својствене производном процесу. Образовање Специјалиста инжењера технологије да организују, реализују и контролишу физичко-хемијске и микробиолошке анализе у акредитованим и погонским лабораторијама и институцијама које се баве научно-истраживачким радом из области енологије.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1.   Легислатива у области винарства 1 О 2 - 2 - - 3 Преузми ПДФ
2. Предмет изборног блока 1 1 ИБ 3 - 3 - - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђенa dva.
    Производни микроoрганизми у технологији вина   ИБ 3 - 3 - - 6 Преузми ПДФ
    Сировине у технологији вина   ИБ 3 - 3 - - 6 Преузми ПДФ
3. Предмет изборног блока 2 1 ИБ 4 - 2 - - 10  
  * Студент бира један предмет од понуђенa dva.
    Технологија специјалних вина   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
    Одабрана поглавља технологије јаких алкохолних пића   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 3 1 ИБ 4 - 2 - - 10  
  * Студент бира један предмет од понуђенa dva.
    Технолoгија воћних вина   ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
    Опрема у технологији вина   ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 4 1 ИБ 4 - 2 - - 10  
  * Студент бира један предмет од понуђенa dva.
    Биопроцеси и окружење   ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
    Управљање квалитетом у биотехнологији   ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
6.   Сензорна анализа у технологији вина 2 О 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
7. Предмет изборног блока 5 2 ИБ 3 - 3 - - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђенa dva.
    Физичко-хемијске анализе у технологији вина   ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
    Микробиолошке анализе у технологији вина   ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
8.   Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
9.   Израда и одбрана специјалистичког рада 2 O           10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
  Укупно = 21 - Укупно = 19 -      
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 42
Укупно ЕСПБ бодова 60  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ