logo tflogo uns

Студијски програм: Козметичка технологија

Студијски програм специјалистичких академских студија Козметичка технологија усмерен је ка стицању академских знања и практичних вештина неопходних за самостално вођење технолошког процеса производње козметичких производа и средстава за одржавање личне хигијене, али и за решавање насталих проблема својствених производном процесу. Проширивање знања стечених у оквиру мастер академских студија, новим знањима из области козметичке технологије, омогућује Специјалистима самостално и креативно решавање проблема формулације и преформулације појединих група козметичких производа, стручан и компетентан одабир одговарајуће опреме и технолошког поступка производње, као могућност утицаја на факторе колоидне и микробиолошке стабилности готових производа, који испуњавају савремене захтеве квалитета, безбедности и ефикасности. Стицањем знања из области националне, европске и међународне законске регулативе у вези производње, промета и контроле квалитета козметичких производа, омогућује се висока компетентност и самосталност свршених Специјалиста у свим сегментима везаним за регистрацију производа и контролу њиховог квалитета.

Студијски програм специјалистичких академских студија Козметичка технологија траје једну годину (два семестра) и обухвата два обавезна (у првом семестру) и пет изборних (два у првом и три у другом семестру) предмета, као и израду специјалистичког рада. Настава се изводи кроз рад са малим групама студената и менторски рад, а завршетком специјалистичких академских студија студент стиче 60 ЕСПБ бодова.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. САКО1 Легислатива у козметичкој технологији 1 О 2 - 2 - - 3 Преузми ПДФ
2. ДФИ03 Препарати активне козметике-козмецеутици 1 О 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
3. САКИБ1 Предмет изборног блока 1 1 ИБ 3 - 3 - - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  САКИ1 Сировине у козметичкој технологији   ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
  САКИ2 Козметички активне супстанце природног порекла   ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
4. САКИБ2 Предмет изборног блока 2 1 ИБ 4 - 2 - - 10  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ДСФИ02 Носачи активних материја у козметичкој и фармацеутској индустрији   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДСФИ03 Одабрана поглавља технологије тензида и детерџената   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
5. САКСП Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
6. САКИБ3 Предмет изборног блока 3 2 ИБ 3 - 3 - - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  САКИ3 Формулација козметичких производа   ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
  САКИ4 Опрема у козметичкој технологији   ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
7. САКИБ4 Предмет изборног блока 4 2 ИБ 3 - 3 - - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  САКИ5 Микробиолошка стабилност козметичких производа   ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
  САКИ6 Колоидна стабилност козметичких производа   ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
8. САКИБ5 Предмет изборног блока 5 1 ИБ 3 - 3 - - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  САКИ7 Управљање квалитетом у козметичкој технологији   ИБ 3 - 3 - - 6 Преузми ПДФ
  САКИ8 Маркетинг у козметичкој технологији   ИБ 3 - 3 - - 6 Преузми ПДФ
9. САКЗР Израда и одбрана специјалистичког рада 2 O - - -     10 Преузми ПДФ
Укупно часова (предавања+вежбе,ДОН,СИР,остали часови) и бодови на години = 60
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија = 60
Укупно ЕСПБ бодова 60  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ