logo tflogo uns

Одлука о расписивању избора за Студентски парламент

петак, 08 април 2022 14:26

Студентски парламент Факултета је орган Факултета, који заступа и штити права и интересе студената и разматра питања и активности у интересу студената.
Право да буду бирани за члана Студентског парламента Факултета, имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент, које кандидује студентска организација регистрована у складу са законом којим се уређује студентско организовање или које кандидује неформална група студената која има писмену подршку најмање 10% укупног броја студената Факултета.

Избор чланова Студентског парламента Факултета, одржава се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем