logo tflogo uns
среда, 14 јун 2023 13:52

Одбрањен специјалистички рад кандидата Мирјане Илић

На Технолошком факултету је, 12. јуна 2023. године, успешно одбрањен специјалистички рад на студијском програму Микробиолошка безбедност хране, под називом "Ретроспективна студија микробиолошке анализе зачина у периоду 2017-2021. године", кандидата Мирјане Илић.
Комисију су чинили: проф. др Драгољуб Цветковић, председник, доц. др Александра Ранитовић, ментор, и проф. др Сунчица Коцић - Танацков, члан, сви са Технолошког факултета Нови Сад, Универзитет у Новом Саду.