logo tflogo uns
понедељак, 12 јун 2023 14:06

Одбрањен специјалистички рад кандидата Наде Давидовић

7. јуна 2023. године, кандидат Нада М. Давидовић, успешно је одбранила специјалистички рад "Могућности искоришћења дигиталног маркетинга у пласману козметичких производа", на студијском програму Козметичка технологија.
Комисију су чиниле: проф. др Лидија Петровић, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, председник, проф. др Марија Радојковић, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, ментор, и доц. др Хелена Хиршенбергер, Универзитет Метрополитан, ФЕФА факултет, члан.