logo tflogo uns
  • Насловна
  • О нама
  • Вести
  • Одбрањен специјалистички рад кандидата Оље Шовљански, на студијском програму Микробиолошка безбедност хране
среда, 14 септембар 2022 10:51

Одбрањен специјалистички рад кандидата Оље Шовљански, на студијском програму Микробиолошка безбедност хране

У уторак, 13. септембра 2022. године, успешно је одбрањен специјалистички рад на студијском програму Микробиолошка безбедност хране, кандидата Оље Шовљански, под називом “Компаративна анализа биоцидног ефекта топлоте и персирћетне киселине на Salmonella изолате са индустријских радних површина“.
Комисију су чинили: проф. др Драгољуб Цветковић, Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, председник, доц. др Александра Ранитовић, Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, ментор, и доц. др Сунчица Коцић-Танацков, Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, члан.