logo tflogo uns
понедељак, 15 март 2021 12:02

Одбрањена докторска дисертација кандидата Игора Антића

У петак, 12. марта 2021. године, кандидат Игор Антић успешно је одбранио докторску дисертацију под називом „Процена квалитета воде и седимента речног слива АП Војводине и ризика по здравље у односу на присуство регулисаних и новооткривених микрополутаната“, на студијском програму Хемијско инжењерство.
Комисију су чинили: др Горан Вујић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, председник, др Биљана Шкрбић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, ментор, и др Јелена Живанчев, виши научни сарадник, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад.