logo tflogo uns
уторак, 09 фебруар 2021 10:26

Резултати пројекта POLYBIOSKIN као пример успешности

Резултати пројекта POLYBIOSKIN у којем је Технолошки факултет Нови Сад био један од партнера, објављени су на web страници BBI-JU, као пример успешности. - линк

Фондација Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) која је основана као јавно-приватно партнерство Европске комисије и Конзорцијума привредних субјеката који се базирају на производима са био-основом финансирала је пројекат POLYBIOSKIN у оквиру којег су формулисани и развијени биоразградиви и биокомпатибилни материјали са био-основом, за добијање производа који могу да имају додир са кожом за примене у санитарном, козметичком и биомедицинском сектору. Развијена су три прототипа производа, пелене, козметичке маске и облоге за ране који су валидирани у релевантном индустријском окружењу. Ови прототипови израђени су од материјала са био-основом, тачније од полилактида, полихидроксиалканоата, као и од других полиестра, као и од хитин нановлакна, нанолигнина, пулулана и скроба.

Новина ових производа у односу на постојеће, огледа се у чињеници да су израђени од обновљивих сировина у садржају већем од 90%, а високе перформансе постигнуте су имплементацијом бионанотехнологије. Поред тога, производи су у складу са сигурносним регулативама ЕУ. Напредни “in-vitro” експерименти, потврдили су компатибилност производа са кожом. Истраживачи су такође, тестирали крај животног века сва три производа у погледу њихове компостибилности. Производи који се могу компостирати требали би у будућности довести до бољег управљања чврстим отпадом.

Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, под руководством проф. др Бранке Пилић и чланови тима доц. др Ивана Ристића и др Александре Милетић, са Катедре за инжењерствo материјала су у оквиру POLYBIOSKIN пројекта самостално развили антимикробни водено базни полиестарски премаз од обновљивих сировина, што такође, представља једну од новина угређену у прототипове производа.