logo tflogo uns
понедељак, 28 децембар 2020 10:15

Одбрањена докторска дисертација Мирјане Јакишић

На Технолошком факултету је, у среду, 23. децембра 2020. године, успешно одбрањена докторска дисертација кандидата Мирјане Јакишић. Тема доктората, који је рађен на студијском програму докторских академских студија Прехрамбено инжењерство, је „Функционални производи на бази цереалија и псеудоцереалија са додатком инкапсулираног екстракта тропа цвекле“.
Комисију су чинили проф. др Весна Тумбас Шапоњац, ментор, доц. др Јелена Вулић, председник комисије, са Технолошког факултета Нови Сад, и др Анамарија Мандић, научни саветник, са Научног института за прехрамбене технологије Нови Сад.
Посебни допринос ове дисертације је идеја о искоришћењу нуспроизвода прераде воћа и поврћа вискоко нутритивног, антиоксидативног и здравствено бенефитног потенцијала, али и формулација функционалних производа са побољшаном стабилношћу биоактивних једињења. Оригинални допринос науци огледа се у дизајнирању нових прехрамбених производа који имају дефинисану функционалност и известан здравствени бенефит.