logo tflogo uns
четвртак, 28 фебруар 2019 14:08

Обука за унапређење пословања “Аеропак” д.о.о. Суботица

У периоду од 15.01 – 18.01.2019. године представници Лабораторије за амбалажу и паковање Технолошког факултета Нови Сад, одржали су обуку стручног кадра фабрике „Аеропак“ д.о.о. Суботица.
На основу Програма обуке, реализована је теоретска и практична обука стручног кадра фабрике „Аеропак“ из познавања амбалажних материјала и амбалаже, контроли квалитета и управљању квалитетом амбалаже од метала. Обука је према програму реализована у два дела, при чему је први део реализован на Технолошком факултету Нови Сад, конкретно у Лабораторији за амбалажу и паковање, док је други део обуке реализован у просторијама фабрике „Аеропак“ д.о.о. у Суботици, где је монтирана нова опрема за производњу аеросол амбалаже од белог лима. Менаџмент је изразио потребу за обуком кадра из познавања полазних материјала, процеса производње аеросол амбалаже, познавања формиране амбалаже, као и да се усвоје принципи управљања квалитетом. Циљ обуке био је да се унапреди пословање кроз унапређење и обуку кадра, јер на тај начин нове линије производње могу да раде пуним капацитетом и производе амбалажу стандардног квалитета. Проф. др Вера Лазић, руководилац Лабораторије за амбалажу и паковање по завршетку обуке је истакла: „Једна од активности акредитоване Лабораторије за амбалажу и паковање је и реализација бројних обука кадра из индустрије, како произвођача различитих амбалажних материјала и амбалаже, тако и њихових корисника, пре свега прехрамбене и фармацеутске индустрије. Реализација обука кадра из индустрије је веома корисна и за Технолошки факултет Нови Сад, Лабораторију за амбалажу и паковање, јер тиме показује лидерство у области амбалаже и паковања, а успех сваке обуке, доводи и друге фирме са сличним захтевима.“
Први део обуке, који је реализован у просторијама Лабораторије за амбалажу и паковање односио се на контролу квалитета улазних материјала и произведене амбалаже и обухватао је теоретске основе из познавања металних амбалажних материјала, процеса производње аеросол амбалаже, као и контролу квалитета и принципе управљања квалитетом при производњи амбалаже. Након теоретског дела, у Лабораторији се приступило практичном раду, анализи донетих узорака полазних сировина и готове амбалаже. Други део обуке је реализован у фабрици “Аеропак” д.о.о. Суботица, учешћем у пуштању у рад опреме за производњу аеросола, анализом процесних параметара и заједничким радом на улазној, процесној и завршној контроли.