logo tflogo uns
недеља, 03 април 2016 13:12

Награда за најбољи научни рад у 2015. години

На конкурсу за избор најбољег научног рада младих истраживача и наставника запослених на Технолошком факултета до 35 година старости за календарску 2015. годину, додељена је асистенту MSc Бојани Бајић.
Награду је Бојана добила за научни рад под називом „Waste-to-energy status in Serbia“ који је објављен у часопису Renewable and Sustainable Energy Reviews чији је импакт фактор 5,901 (SCI 2014: Energy & Fuels 8/89).
Бојана је запослена на нашем Факултету од 2011. године у оквиру групе за Биохемијско инжењерство чије је поље истраживања Биотехнологија. Својим досадашњим радом остварила је индекс компетенције од 62,8 а њени резултати цитирани су 7 пута у националним и међународним часописима.