logo tflogo uns
недеља, 03 април 2016 14:52

Саветник за хемикалије

У складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 92/11) и Правилником о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни правно лице или предузетник који врше обуку и проверу знања саветника за хемикалије („Службени гласник РС“, бр. 13/11, 28/11 и 48/12), а на основу Одобрења које је издала Агенција за хемикалије Републике Србије Технолошки факултет у Новом Саду изводи ОБУКУ ЗА САВЕТНИКА ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ Обука која се састоји од две наставне јединице Управљање хемикалијама и Управљање биоцидним производима изводи се у оквиру 40 часова (45 мин), у просторијама Технолошког факултета у Новом Саду, булевар цара Лазара 1.