logo tflogo uns
понедељак, 10 јун 2024 10:41

Одбрањена докторска дисертација кандидата Јане Захорец

На Технолошком факултету је, 6. јуна 2024. године, успешно одбрањена докторска дисертација кандидата Јане Захорец, под називом "Антимикробни и биоактивни потенцијал рогача у побољшању технолошког и нутритивног квалитета хлеба".

Комисију су чинили: проф. др Бранимир Павлић, Технолошки факултет Нови Сад, председник, проф. др Драгана Шороња-Симовић, Технолошки факултет Нови Сад , ментор, и проф. др Соња Смоле Можина, Биотехнички факултет Универзитета у Љубљани, члан.