logo tflogo uns
четвртак, 11 април 2024 23:18

Одбрањена докторска дисертација кандидата Милане Прибић

На Технолошком факултету је, 5. априла 2024. године, успешно одбрањена докторска дисертација кандидата Милане Прибић, под називом "Утицај примене тритикалеа на технолошке параметре квалитета пива".

Комисију су чинили: проф. др Марина Шћибан, Технолошки факултет Нови Сад, председник, проф. др Јелена Пејин, Технолошки факултет Нови Сад , ментор, проф. др Урош Миљић, Технолошки факултет Нови Сад, члан, проф. др Виктор Недовић, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, члан и проф. др Саша Деспотовић,  Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, члан.